ارزیابی شاخص‌های شهر الکترونیک در راستای توسعه پایدار شهری از دیدگاه مدیران شهری (مطالعه موردی: مناطق چهارگانه شهر کرمان)
2. ارزیابی شاخص‌های شهر الکترونیک در راستای توسعه پایدار شهری از دیدگاه مدیران شهری (مطالعه موردی: مناطق چهارگانه شهر کرمان)

حسین غضنفرپور؛ یاسر صباحی گراغانی؛ مرتضی حسن زاده

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.21642

چکیده
  امروزه بحث توسعه شهرها در شبکه جهانی نیز مطرح شده است و هر روز، شهرها و شهرک‌های جدیدی در فضای مجازی ساخته می‌شوند که نه‌تنها بر عوامل اجتماعی، اقتصای، فرهنگی، زیست‌محیطی و کالبدی تأثیر می‌گذارند، ...  بیشتر
توصیف و تحلیل مهاجرت‌های بین‌استانی در ایران و تعیین‌کننده‌های آن طی دورۀ 1385 تا 1390
3. توصیف و تحلیل مهاجرت‌های بین‌استانی در ایران و تعیین‌کننده‌های آن طی دورۀ 1385 تا 1390

قربان حسینی؛ محمود مشفق؛ راحله زارع مهرجردی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 19-44

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.21643

چکیده
  هدف مقاله حاضر، توصیف و تحلیل مهاجرت‌های بین‌استانی در ایران و تعیین‌کننده‌های آن طی دورۀ 1385 تا 1390 و روش پژوهش، تحلیل ثانویه داده‌های مهاجرت حاصل از سرشماری سال 1390 است. نتایج نشان می‌دهند نسبت مهاجر ...  بیشتر
تحلیل فضایی شاخص‌های کیفیت زندگی در محله‌های پیرامونی شهر زاهدان با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره ویکور
4. تحلیل فضایی شاخص‌های کیفیت زندگی در محله‌های پیرامونی شهر زاهدان با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره ویکور

اصغر ضرابی؛ حمیدرضا رخشانی نسب؛ طیبه سرگلزایی جوان

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 45-64

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.21650

چکیده
  یکی از بررسی‌های مهم برنامه‌ریزان شهری، شناخت سطح کیفیت زندگی در مقیاس محله‌های شهری و چگونگی نابرابری بین آنهاست. امروزه توزیع عادلانه شاخص‌های کیفیت زندگی شامل کیفیت مسکن، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، ...  بیشتر
مکانیابی دریاچه های واجد توسعه گردشگری در استان فارس
5. مکانیابی دریاچه های واجد توسعه گردشگری در استان فارس

غریب فاضل نیا؛ مهدی معصومی جشنی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 65-80

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.81485.0

چکیده
  در سال‌های گذشته، در محافل علمی به گردشگری دریاچه‌ای، یکی از گونه‌های نوظهور گردشگری طبیعی، توجه فراوانی شده است. صاحب‌نظران رشتة گردشگری بر این عقیده‌اند که دریاچه‌ها ظرفیت بسیار زیادی برای جذب ...  بیشتر
تحلیل فضایی و سطح‌بندی شهرستان‌های استان البرز بر‌اساس شاخص‌های خدمات فرهنگی
6. تحلیل فضایی و سطح‌بندی شهرستان‌های استان البرز بر‌اساس شاخص‌های خدمات فرهنگی

مژگان جعفری شمس آبادی؛ حسین نظم فر

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 81-100

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.81458.0

چکیده
  توزیع متناسب منابع میان سکونتگاه‌های انسانی با هدف دستیابی به توسعۀ متوازن در جامعه، نیازمند برنامه‌ریزی اصولی است که در گام نخست با تبیین وضع موجود و شناسایی امکانات و محدودیت‌های مناطق همراه است. ...  بیشتر
اولویت‌بندی پهنه‌های مناسب توسعة اکوتوریسم در شهرستان تالش با GIS و AHP
7. اولویت‌بندی پهنه‌های مناسب توسعة اکوتوریسم در شهرستان تالش با GIS و AHP

نازنین فکری زاد؛ لیلا وثوقی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 101-124

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.81412.0

چکیده
  یکی از نخستین گام‌ها در برنامه‌ریزی برای توسعة گردشگری منطقه، داشتن شناخت کامل از محیط است؛ به‌گونه‌ای‌که ضمن شناسایی مناسب‌ترین مکان ها برای توسعة گردشگری آن، پهنه‌های نامناسب یا در معرض خطر نیازمند ...  بیشتر