داوران 1398

 

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

 

عیسی

ابراهیم زاده

استاد

زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

صیاد

اصغری سرسکانرود

دانشیار

هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

 

   

صادق

اصغری لفمجانی

دانشیار

سیستان و بلوچستان - شهرستان زابل - میدان جهاد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

       

 

محسن

آقایاری هیر

استادیار

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز

 

اسماعیل

آقائی زاده

استادیار

عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان

 

       

 

محمود

اکبری

یاسوج- دانشگاه یاسوج- دانشکده ادبیات- گروه علوم سیاسی

 

طیبه

اکبری ازیرانی

استادیار

عضو هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

 

تاج الدین

الدین کرمی

استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

 

عباس

امینی

 

جغرافیا

 

   

مسعود

بختیاری کیا

استادیار

هیات علمی دانشگاه هرمزگان

 

حمید

برقی

   

 

خدارحم

بزی

   

 

خدیجه

بوزرجمهری

دانشیار

فردوسی مشهد

 

       

 

محسن

پورخسروانی

استادیار

شهید باهنر کرمان

 

ابوالقاسم

تقی زادفانید

استادیار

دانشگاه تبریز عضو هیأت علمی

 

       

 

فیروز

جعفری

استادیار

دانشگاه تبریز

 

داود

جمینی

مربی

دانشجو

 

وکیل

حیدری ساربان

 

اردبیل- دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده علوم انسانی

 

       

 

سعید

حسین آبادی

استادیار

خراسان جنوبی- قاین- دانشگاه بزرگمهر قاینات- گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

       

 

هادی

حکیمی

استادیار

دانشگاه تبریز

 

محمدامین

خراسانی

استادیار

تهران- خیابان انقلاب- خیابان قدس- کوچه آذین- دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران- گروه جغرافیای انسانی

 

محمود

خسروی

دانشیار

سیستان و بلوچستان

 

       

 

علی محمد

خورشیددوست

استاد

دانشگاه تبریز

 

       

 

امین

دهقانی

 

جیرفت، کیلومتر 8 جاده بندر عباس، دانشگاه جیرفت

 

       

 

سیدعباس

رجائی

استادیار

تهران

 

داریوش

رحیمی

   

 

حمیدرضا

رخشانی نسب

زاهدان-دانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی- گروه جغرافیای انسانی

 

       

 

محممدرضا

رضایی

 

دانشگاه یزد

 

مجتبی

روستا

سایر

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

       

 

احمد

زنگانه

استادیار

خوارزمی

 

حمداله

سجاسی قیداری

استادیار

فردوسی مشهد

 

 

 

محمدحسین

سرائی

دانشیار

دانشگاه ملی یزد

 

       

 

هوشنگ

سرور

استادیار

مراغه

 

ریحانه سادات

سلطانی مقدس

استادیار

پیام نور قوچان

 

مفید

شاطری

 

عضو هیات علمی دانشگاه

 

محسن

شاطریان

استاد

کاشان- بلوار قطب راوندی- دانشگاه کاشان- دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

 

اسماعیل

شاهکوهی

استادیار

هیئت علمی دانشگاه گلستان،گروه جغرافیا

 

       

 

حجت الله

شرفی

استادیار

شهید باهنر کرمان

 

امیرحمزه

شهبازی

استادیار

هیات علمی رسمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

حجت اله

صادقی

سایر

دانشگاه اصفهان

 

حجت اله

صادقی

سایر

دانشگاه اصفهان

 

اصغر

صالحی

استادیار

عضو هیات علمی، بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات،

 

محمد

صبوری

استادیار

هیات علمی  گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور واحد جاسک

 

سید هادی

طیب نیا

استادیار

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

حسین

عساکره

استاد

زنجان

 

       

 

سید علی

علوی

استادیار

تربیت مدرس

 

سید امیر محمد

علوی زاده

 

اصفهان - شهرضا- بلوار سعدی شمالی - فرعی چهارم پلاک 61

 

جمشید

عینالی

استادیار

زنجان

 

حسین

غضنفرپور

 

کرمان- دانشگاه شهید باهنر- دانشکده ادبیات- گروه جغرافیا

 

       

 

حسین

یغفوری

دانشیار

هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوجستان دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

یونس

غلامی

 

دانشگاه کاشان دانشکده منابع طبیعی

 

       

 

صمد

فتوحی

دانشیار

سیستان و بلوچستان

 

   

 

بهروز

قرنی آرانی

استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

 

سیروس

قنبری

دانشیار

دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی-دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

       

 

ابوالفضل

قنبری

دانشیار

هیأت علمی/ دانشگاه تبریز

 

       

 

منیژه

قهرودی تالی

استاد

شهید بهشتی

 

اکبر

کیانی

دانشیار

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زابل

 

صدیقه

کیانی سلمی

 

اصفهان خیابان قائمیه کوی فضیلت 4 پلاک 39

 

مصطفی

کرم پور

استادیار

لرستان

 

امیر

گندمکار

استادیار

هیات علمی

 

حسن

لشکری

دانشیار

شهید بهشتی

 

امید

مبارکی

استادیار

مراغه

 

مصطفی

محمدی ده چشمه

 

اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز

 

پیمان

محمودی

استادیار

استادیار، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

   

 

حسین

مختاری

 

دانشگاه اصفهان

 

       

 

مهدی

مدیری

استاد

استاد پایه 32 و  عضوهیات علمی دانشگاه صنعتی مارک اشتر

 

       

 

جعفر

میرکتولی

دانشیار

هیات علمی دانشگاه گلستان رئیس دانشگاه غیر انتفاعی گلستان

 

محمودرضا

میرلطفی

دانشیار

زابل، میدان جهاد، سایت قدیم دانشگاه زابل، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا

 

ابوالفضل

مشکینی

استادیار

تربیت مدرس

 

جعفر

معصوم پور

استادیار

رازی کرمانشاه

 

       

 

سعید

ملکی

استاد

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

حسین

منصوریان

استادیار

تهران، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا

 

       

 

داوود

مهدوی

 

دانشگاه پیام نور

 

کاظم

نصرتی

دانشیار

شهید بهشتی

 

       

 

عامر

نیک پور

دانشیار

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، ایران

 

حمیدرضا

وارثی

   

 

نرگس

وزین

استادیار

هیأت علمی دانشکده جغرافیا، دانشگاه اصفهان