در راستای تحقیق، بررسی و اشاعه یافته‌های مربوط به موضوعات علوم جغرافیایی و به منظور استفاده بهینه از توانمندی‌های علمی محققان سراسر کشور ضرورت انتشار فصلنامه برنامه ریزی فضایی مورد تأیید و تأکید قرار گرفت. فصلنامه برنامه ریزی فضایی از سال 1390 منتشر شده و درپایگاه های استنادی علوم جهان اسلام (ISC)  پایگاه  مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاه(SID) ، مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری(RICeST)، بانک اطلاعات نشریات کشور(Magiran)  و پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)  نمایه شده است. این فصلنامه ازهمان ابتدا با مدیریت معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

    این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE)  می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.