تماس با ما

 شماره

تماس: دفتر مجله  03137933194 سردبیر 03137933150

  پست الکترونیک:  مجله sppl@res.ui.ac.ir   سردبیر ghanbari@geo.ui.ac.ir

  ایمیل رسیدگی به شکایات: Journals@res.ui.ac.ir

  آدرس: اصفهان، دانشگاه اصفهان، معاونت پژوهش و فناوری، اداره نشریات، کد پستی 73441-81746

  دورنگار:  03137932177

 (ساعات پاسخگویی روزهای اداری 8 الی 12)

 


CAPTCHA Image