تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 377
تعداد نویسندگان 692
تعداد مشاهده مقاله 882,940
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 381,447
نسبت مشاهده بر مقاله 2342.02
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1011.8
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,759
تعداد مقالات رد شده 1,229
درصد عدم پذیرش 70
تعداد مقالات پذیرفته شده 375
درصد پذیرش 21
زمان پذیرش (روز) 234
تعداد پایگاه های نمایه شده 12
تعداد داوران 427

نشریه برنامه ریزی فضایی در زمینه های زیر اقدام به انتشار مقالات اصیل پژوهشی می نماید: پراکندگی فضایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارایه تئوری ها، روش ها و تکنیک ها در برنامه ریزی فضایی، رابطه توسعه پایدار و توسعه فضایی، نقش فن آوری های جدید IT  و ICTدر برنامه ریزی توسعه فضایی، نقش فضاها و سکونتگاههای مجازی در توسعه فضایی، بررسی و تحلیل سیستم های شهری و روستایی، دانایی محوری و برنامه ریزی توسعه فضایی، گردشگری و برنامه ریزی توسعه فضایی، جهانی شدن و ارتباط آن با برنامه ریزی توسعه فضایی.

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

 

این نماد به معنای مجوز استفاده از اثر با دو شرط است یکی استناد به نویسنده و دیگری استفاده برای مقاصد غیرتجاری. استفاده کنندگان تحت این مجوز اجازه توزیع، ریمیکس، تغییر و ساخت را بر روی اثر اولیه دارند اما فقط برای اهداف غیرتجاری؛ در غیر این صورت باید از سازنده اثر اجازه گرفته شود. 

BY استناد به نویسنده                                 NC  فقط استفاده غیر تجاری از اثر مجاز است.     

شماره جاری: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 52، فروردین 1403 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه دبیر تخصصی اعضای هیات تحریریه بین المللی اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان