دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 319
تعداد نویسندگان 586
تعداد مشاهده مقاله 563,937
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 285,076
نسبت مشاهده بر مقاله 1767.83
نسبت دریافت فایل بر مقاله 893.66
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,633
تعداد مقالات رد شده 1,185
درصد عدم پذیرش 73
تعداد مقالات پذیرفته شده 323
درصد پذیرش 20
زمان پذیرش (روز) 243
تعداد پایگاه های نمایه شده 10
تعداد داوران 412

مجله علمی برنامه ریزی فضایی در زمینه های زیر اقدام به انتشار مقالات اصیل پژوهشی می نماید: پراکندگی فضایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارایه تئوری ها، روش ها و تکنیک ها در برنامه ریزی فضایی، رابطه توسعه پایدار و توسعه فضایی، نقش فن آوری های جدید IT  و ICTدر برنامه ریزی توسعه فضایی، نقش فضاها و سکونتگاههای مجازی در توسعه فضایی، بررسی و تحلیل سیستم های شهری و روستایی، دانایی محوری و برنامه ریزی توسعه فضایی، گردشگری و برنامه ریزی توسعه فضایی، جهانی شدن و ارتباط آن با برنامه ریزی توسعه فضایی.


 • نوع اعتبار                         علمی (وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                     فصلنامه
 • رتبه در ISC                       ضریب تاثیر  0.106  (Q2)
 • رتبه در وزارت علوم              (B(78
 • نوع داوری                        دوسو ناشناس
 • میانگین زمان داوری            3 ماه
 • درصد پذیرش                 
 • زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی)
 • نوع انتشار                       الکترونیکی
 • نوع دسترسی                  رایگان (تمام متن)
 • دسته بندی موضوعی         ندارد
 • هزینه بررسی و انتشار        دارد

 تمامی مقالات ارسالی به دانشگاه اصفهان قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب  سمیم نور بررسی خواهند شد.


 نویسندگان محترم

1- بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، الزامیست نویسنده مسئول مقاله یکی از اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی باشد مگر اینکه در گروه مولفان هیچ عضو هیات علمی مشارکت نداشته باشد. از این‌رو ایمیل نویسنده مسئول حتی الامکان یک ایمیل سازمانی باشد.

2- در تکمیل فرم برخط (آنلاین) مشخصات نویسندگان در سامانه دقت لازم به‌عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلاً از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

3- دانشجویان دکتری دقت نمایند، جهت چاپ مقاله مستخرج از پایان‌نامه در حال دفاع خود و درصورت داشتن استاد مشاور، اسامی نویسندگان می‌بایست به ترتیب زیر باشد:

- نام دانشجو

- استاد راهنما (نویسنده مسئول)

 • استاد مشاور

  "این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار(cope) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".

دستیابی به محتوای مقالات در نشریه برنامه ریزی فضایی برای پژوهشگران و محققان به‌صورت آزاد و رایگان  است. (OPEN ACCESS)

مقاله پژوهشی
ارزیابی نقش مشارکت اجتماعی در توسعة نواحی روستایی نمونة پژوهش: مناطق روستایی شهرستان فریدون‌شهر
ارزیابی نقش مشارکت اجتماعی در توسعة نواحی روستایی نمونة پژوهش: مناطق روستایی شهرستان فریدون‌شهر

احمد حجاریان؛ حمید برقی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2021.126916.1569

چکیده
  طرح مسئله: بحث مشارکت در دهه‌های اخیر در ارتباط با مسائلی مانند دموکراسی، توسعه و... اهمیت بسیاری یافته است. مشارکت و توسعة روستایی به‌مثابة دو عنصر مرتبط و مکمل یکدیگر مطرح و افزایش میزان مشارکت در میان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
عوامل جاذبه و دافعۀ مقاصد گردشگری با تأکید بر تجربۀ گردشگران فرهنگی فرانسوی ورودی به ایران
عوامل جاذبه و دافعۀ مقاصد گردشگری با تأکید بر تجربۀ گردشگران فرهنگی فرانسوی ورودی به ایران

احمدرضا شیخی؛ مرتضیj کوثری

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 17-32

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2022.132089.1632

چکیده
  انتخاب مقصد گردشگری، فرایندی پیچیده‌ای است که عوامل مختلفی در این انتخاب نقش دارند. گروهی از این عوامل به مقصد و ویژگی‌های آن وابسته‌اند و دستیابی به اینکه مقصد چه ویژگی‌هایی دارد، به ذی‌نفعان این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سنجش میزان آگاهی و دانش زیست‌محیطی جوامع روستایی (موردمطالعه: ناحیۀ روستایی چغاخور)
سنجش میزان آگاهی و دانش زیست‌محیطی جوامع روستایی (موردمطالعه: ناحیۀ روستایی چغاخور)

اصغر نوروزی؛ فریده یداللهی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 33-50

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2022.132204.1635

چکیده
  چکیدهطرح مسئله: در دهه‌های اخیر افزایش فاجعه‌آمیز تخریب محیط‌زیست در ابعاد مختلف آن، موردتوجه جامعة جهانی قرار گرفته است. در زمینة این نابسامانی‌های محیطی، نباید بسیاری از رفتارهای نامناسب را که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل شاخص‌ها و تبیین راهبردهای تحقق هوشمندسازی شهری (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)
تحلیل شاخص‌ها و تبیین راهبردهای تحقق هوشمندسازی شهری (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)

مسعود تقوایی؛ مرجان شفیعی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 51-80

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2022.131222.1621

چکیده
  طرح مسئله: با ادامۀ تسلط جمعیت شهری در سطح جهانی، افزایش روندهای تغییر اوضاع و پیش‌بینی‌های سازمان ملل، برنامه‌ریزان شهر، مبتکران و محققان شهری به‌طور فزاینده‌ای در حال کار بر روی ابتکارات مشترک ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل رتبه‌بندی آبراهه‌های حوضه‌های آبریز ایران
تحلیل رتبه‌بندی آبراهه‌های حوضه‌های آبریز ایران

غلام حسن جعفری؛ کژال غفوری

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 81-98

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2022.131181.1619

چکیده
  افزایش رتبۀ آبراهه‌های حوضه‌ای آبریز بر کانتکست‌های مختلف ژئومورفولوژیکی، ژئولوژیکی، کلیماتولوژی، اکولوژیکی و ... اثر می‌گذارد. به‌طور معمول، محققان در بررسی سیستم‌های باز، فرض را بر اثرگذاری بردارهای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبیین پایداری صنعت دام‌پروری استان اصفهان
تبیین پایداری صنعت دام‌پروری استان اصفهان

اصغر صالحی؛ پریسا کرباسی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، صفحه 99-120

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2022.130233.1607

چکیده
   تعیین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، به دلیل ضعف و ناکارآمدی ارتباط سیستماتیک بین بخش‌های مختلف تولیدات کشاورزی و دام‌پروری با ظرفیت منابع طبیعی (آب و مراتع)، صنایع فرآوری، نهادهای مالی، توزیع نهاده ...  بیشتر
کاربرد مدل SWOT- QSPM در تدوین استراتژی توسعه گردشگری شهر کاشان
کاربرد مدل SWOT- QSPM در تدوین استراتژی توسعه گردشگری شهر کاشان

اصغر ضرابی؛ محمدرضا محبوب فر

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 37-58

چکیده
  گردشگری به عنوان یکی از مهمترین راههای توسعه و رشد اقتصادی در جهان به شمار می رود، ولی در ایران به دلایل فراوان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. در این میان، شهر کاشان علیرغم شرایط جغرافیایی و ...  بیشتر
ساماندهی بافت فرسوده شهری ( نمونه موردی: شهر شیراز)
ساماندهی بافت فرسوده شهری ( نمونه موردی: شهر شیراز)

حمیدرضا وارثی؛ مسعود تقوایی؛ نعمت الله رضایی

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1391، ، صفحه 129-156

چکیده
  گسترش فضایی بی رویه و بدون برنامه شهرهای بزرگ و متوسط کشور در چند دهه گذشته، باعث شکل گیری بافت‌های جدید شهری در مجاورت شهرها و جابجایی ساکنان و کاربریهای شهری به نواحی جدید گردیده است. در نتیجه این جابجایی، ...  بیشتر
بررسی و تحلیل علل شکل گیری حاشیه نشینی در شهر کرمان نمونه مورد مطالعه: محلات سیدی وامام حسن
بررسی و تحلیل علل شکل گیری حاشیه نشینی در شهر کرمان نمونه مورد مطالعه: محلات سیدی وامام حسن

محمد رضا رضایی؛ محسن کمانداری

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 179-196

چکیده
  افزایش سریع شهرنشینی بدون همراهی رشد و توسعه شاخص های اقتصادی و اجتماعی لازمه شهرنشینی پایدار، شهرها را با مشکلات و معضلات متعددی مواجه کرده است. یکی از این معضلات ظهور محله حاشیه نشین در اطراف شهرها ...  بیشتر
بررسی و تحلیل آثار ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی بر توسعة سکونتگاه‌های روستایی (نمونه: روستای رادکان شهرستان چناران)
بررسی و تحلیل آثار ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی بر توسعة سکونتگاه‌های روستایی (نمونه: روستای رادکان شهرستان چناران)

علی اکبر عنابستانی؛ حسن گیاهی؛ مهدی جوانشیری

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1397، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.108017.1132

چکیده
  اقامتگاه‌های بوم‌گردی چند سالی است در روستاهای اطراف شهرهای بزرگ و دارای آثار تاریخی و طبیعی شکل‌ گرفتند و سازمان‌های متولی از آنها حمایت می‌کنند. از سویی نیز مشکلات شهرنشینی و فطرت طبیعت‌دوست آدمی، ...  بیشتر
بررسی و تحلیل روند اشتغال و بیکاری در شهرستان صحنه طی دوره‌های (85-1375)
بررسی و تحلیل روند اشتغال و بیکاری در شهرستان صحنه طی دوره‌های (85-1375)

احمد تقدیسی؛ داود جمینی؛ نصرت مرادی

دوره 1، شماره 3 ، فروردین 1391، ، صفحه 81-106

چکیده
  اشتغال نیروی انسانی مهمترین و اساسی‌ترین هدف برنامه ریزی اقتصادی- اجتماعی هر کشوری را تشکیل می‌دهد. توسعه زمانی تحقق می‌یابد که از تمام عوامل و امکانات و منابع تولید کشور استفاده به عمل آید. بیکاری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی جایگاه کیفیتهای طراحی‌شهری در طراحی ایستگاهای مترو با تاکید بر الگوهای بومی (نمونه موردی: ایستگاههای مترو امام‌خمینی، هفت‌تیر، میدان انقلاب تهران)
واکاوی جایگاه کیفیتهای طراحی‌شهری در طراحی ایستگاهای مترو با تاکید بر الگوهای بومی (نمونه موردی: ایستگاههای مترو امام‌خمینی، هفت‌تیر، میدان انقلاب تهران)

اصغر مولائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2022.125264.1539

چکیده
  طرح مسئله: ایستگاههای مترو فضاهای عمومی پرمراجعه‌ای در شهرهای بزرگ ایران است که با خلاء سکیفیات طراحی شهری همراه است. طراحی شهری دانش، هنر و حرفه‌ای است که ساماندهی کیفیات محیطی عرصه‌های شهری و همگانی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل الگوی تعاملات فضایی عشایر با تأکید بر جریان مردم(مورد مطالعه:زیست بوم بابادی باب ایل بختیاری)
تحلیل الگوی تعاملات فضایی عشایر با تأکید بر جریان مردم(مورد مطالعه:زیست بوم بابادی باب ایل بختیاری)

وحید ریاحی؛ فرزاد محمودیان؛ فرهاد عزیزپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2022.131381.1627

چکیده
  طرح مسئله: تعاملات و جریان های فضایی درون و برون قلمروی بین الگوهای مختلف زیست(بین شهرها - روستاها و کنشگران فضایی عشایری) در سطح نواحی جغرافیایی از جمله زیست بوم های عشایری است. در این راستا تعاملات و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مدل سازی فضایی عوامل مؤثردر تراکم ساختمانی (مورد مطالعه: شهر همدان)
مدل سازی فضایی عوامل مؤثردر تراکم ساختمانی (مورد مطالعه: شهر همدان)

عامر نیک پور؛ بهناز محمدیاری؛ محمد سلیمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2022.127142.1559

چکیده
  درک توسعه فضایی سیستم های شهری همچنان یک موضوع پیچیده و بحث برانگیز است. رشد فیزیکی شهرها الگوهای فضایی متفاوتی را ایجاد می‌کند، که منجر به ایجاد اثرات اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی می‌شود، نحوه گسترش ...  بیشتر

ابر واژگان