تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 49
تعداد مقالات 356
تعداد نویسندگان 652
تعداد مشاهده مقاله 752,510
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 336,610
نسبت مشاهده بر مقاله 2113.79
نسبت دریافت فایل بر مقاله 945.53
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,718
تعداد مقالات رد شده 1,215
درصد عدم پذیرش 71
تعداد مقالات پذیرفته شده 354
درصد پذیرش 21
زمان پذیرش (روز) 239
تعداد پایگاه های نمایه شده 12
تعداد داوران 422

نشریه برنامه ریزی فضایی در زمینه های زیر اقدام به انتشار مقالات اصیل پژوهشی می نماید: پراکندگی فضایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارایه تئوری ها، روش ها و تکنیک ها در برنامه ریزی فضایی، رابطه توسعه پایدار و توسعه فضایی، نقش فن آوری های جدید IT  و ICTدر برنامه ریزی توسعه فضایی، نقش فضاها و سکونتگاههای مجازی در توسعه فضایی، بررسی و تحلیل سیستم های شهری و روستایی، دانایی محوری و برنامه ریزی توسعه فضایی، گردشگری و برنامه ریزی توسعه فضایی، جهانی شدن و ارتباط آن با برنامه ریزی توسعه فضایی.

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

 

این نماد به معنای مجوز استفاده از اثر با دو شرط است یکی استناد به نویسنده و دیگری استفاده برای مقاصد غیرتجاری. استفاده کنندگان تحت این مجوز اجازه توزیع، ریمیکس، تغییر و ساخت را بر روی اثر اولیه دارند اما فقط برای اهداف غیرتجاری؛ در غیر این صورت باید از سازنده اثر اجازه گرفته شود. 

BY استناد به نویسنده                                 NC  فقط استفاده غیر تجاری از اثر مجاز است.     

شماره جاری: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 49، شهریور 1402 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان