بررسی تأثیر کیفیت زندگی روستاییان بر ارتقای کیفیت مسکن روستایی (مطالعه موردی: بخش شاندیز، شهرستان بینالود)
2. بررسی تأثیر کیفیت زندگی روستاییان بر ارتقای کیفیت مسکن روستایی (مطالعه موردی: بخش شاندیز، شهرستان بینالود)

علی اکبر عنابستانی؛ حمیده محمودی؛ تکتم سربرقی طرقبه

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21625

چکیده
  بهبود کیفیت زندگی در مکان و یا برای اشخاص و گروه‌های ویژه همواره کانون اصلی توجه برنامه‌ریزان بوده است. همچنین مسکن، برای هر یک از افراد جامعه پاسخگوی یکی از نیازهای حیاتی بوده و از این رو در دهه‌های ...  بیشتر
پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی در مجموعه شهری مشهد با استفاده از سلول‌های خودکار و الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی
3. پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی در مجموعه شهری مشهد با استفاده از سلول‌های خودکار و الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی

هاشم داداش پور؛ نریمان جهانزاد

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 21-38

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21627

چکیده
  زمین مکان برهم‌کنش، تبادل و تداخل منافع گروه‌های مختلف اجتماعی است. سازمان فضایی از طریق زمین، نحوه استفاده از آن و عینیت‌یافتن برخورد نیروها بر آن، یعنی ساخت محیط مصنوع، شکل می‌گیرد. اگرچه تغییر کاربری ...  بیشتر
تبیین جایگاه برنامه‌های تلویزیونی در ارتقای سطح توسعۀ فرهنگی زنان روستایی (دهستان کیار غربی، شهرستان کیار)
4. تبیین جایگاه برنامه‌های تلویزیونی در ارتقای سطح توسعۀ فرهنگی زنان روستایی (دهستان کیار غربی، شهرستان کیار)

علی حاجی نژاد؛ ابوذر پایدار؛ آیدا الاالدین وندی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 39-58

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21626

چکیده
  امروزه رسانه‌های جمعی نقش چندبعدی با جنبه‌های مثبت و منفی در تحولات زندگی جوامع دارند. یکی از ابعاد زندگی انسان، بعد فرهنگی است که به‌شدت در تأثیر رسانه‌های جمعی به‌ویژه برنامه‌های تلویزیونی است. ...  بیشتر
ارزیابی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی پارک‌های شهری و مکان‌یابی بهینۀ آن منطقۀ مطالعاتی شهر سقز
5. ارزیابی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی پارک‌های شهری و مکان‌یابی بهینۀ آن منطقۀ مطالعاتی شهر سقز

جبار علیزاده اصل؛ شراره سعیدپور؛ امامعلی عاشری

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 59-78

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21629

چکیده
  امروزه یکی از مشکلات مهم شهرها مکان‌یابی نامطلوب پارک‌های شهری است. توجه به این موضوع بر نشاط و سرزندگی در فضاهای شهری تأثیر می‌گذارد. هدف از این پژوهش ارزیابی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی پارک‌های شهری ...  بیشتر
نقش سازمان دهی محیط در تعامل اجتماعی ساکنان مجموعه های مسکونی شیراز (مجتمع های امیرکبیر، جنت، ابریشم، مطهری)
6. نقش سازمان دهی محیط در تعامل اجتماعی ساکنان مجموعه های مسکونی شیراز (مجتمع های امیرکبیر، جنت، ابریشم، مطهری)

ملیحه تقی پور؛ حسین سلطانزاده

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 79-102

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21648

چکیده
  با توجه به رویکرد روزافزون زندگی در مجتمع‌های مسکونی، لزوم توجه به طراحی و تصمیم‌گیری دربارة این فضاها جدّی به نظر می‌رسد. به‌ علاوه یکی از مشکلاتی که در جوامع امروزی مشاهده می‌شود میزان و شیوة تعامل ...  بیشتر
تحلیل مکانی ـ فضایی بازارهای هفتگی روستایی بر مبنای نظام سلسله‌مراتب روستایی در شهرستان آق‌قلا
7. تحلیل مکانی ـ فضایی بازارهای هفتگی روستایی بر مبنای نظام سلسله‌مراتب روستایی در شهرستان آق‌قلا

عبدالحمید نظری؛ بهمن صحنه؛ علی سقر

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 103-124

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21628

چکیده
  بازارهای ادواری هفتگی از قدیم در شهرهای مختلف رواج داشته و یکی از مشخصه‌های اصلی شهرها شناخته می‌شده است. در چند دهة اخیر این بازارها که یکی از پدیده‌های نوظهور در جغرافیای اقتصادی و اجتماعی است، به‌سرعت ...  بیشتر