تحلیل تغییرات اشتغال در شهرستان‌های استان آذربایجان‌شرقی ـ رهیافت تغییر سهم و مکان
2. تحلیل تغییرات اشتغال در شهرستان‌های استان آذربایجان‌شرقی ـ رهیافت تغییر سهم و مکان

ایرج تیموری؛ هادی حکیمی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21632

چکیده
  در طول تاریخ، شهرها همواره محرک و بنیان رشد و توسعه اقتصاد ملی بوده‌اند. آگاهی از روش کار اقتصاد شهر در همه سطوح برنامه‌ریزی ضروری است. روش تغییر سهم و مکان[1] یکی از روش‌های مهم تحلیل اقتصاد منطقه‌ای ...  بیشتر
بررسی نقش عدالت فضایی در مدیریت شهری (محدودۀ مطالعه: محلات منطقۀ 6 تهران)
3. بررسی نقش عدالت فضایی در مدیریت شهری (محدودۀ مطالعه: محلات منطقۀ 6 تهران)

نادر تابعی؛ علی موحد؛ سیمین تولایی؛ موسی کمانرودی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 23-36

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21649

چکیده
  عدالت فضایی، شاخه‌ای از عدالت اجتماعی است که مرکز اصلی برنامه‌ریزی تأسیسات شهری نیز محسوب می‌شود. عدالت فضایی، وضعیت محلات را از نظر شیوۀ توزیع خدمات و میزان برخورداری از شاخص‌های مختلف اقتصادی ـ ...  بیشتر
واکاوی مشکلات توسعۀ کالبدی - فیزیکی در روستاهای کوهستانی (منطقۀ مطالعه: شهرستان کامیاران)
4. واکاوی مشکلات توسعۀ کالبدی - فیزیکی در روستاهای کوهستانی (منطقۀ مطالعه: شهرستان کامیاران)

صادق اصغری لفمجانی؛ جسیم فرهمند

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 37-56

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21631

چکیده
  شرایط توپوگرافی و ژئومورفولوژی حاکم بر مناطق کوهستانی، محدودیت‌های خاصی برای توسعة کالبدی - فیزیکی روستاها ایجاد می‌کند که توجه به این شرایط در مدیریت و توسعة روستایی الزامی است. بر اساس این، هدف این ...  بیشتر
ارزیابی و تحلیل وضعیت اشتغال در شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید بهارستان)
5. ارزیابی و تحلیل وضعیت اشتغال در شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید بهارستان)

حمیدرضا وارثی؛ اسماعیل کمالی باغراهی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 57-76

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21630

چکیده
  رشد روزافزون جمعیت شهرها، مسائل و مشکلات بسیاری ازجمله آلودگی هوا، بیکاری، توسعه ناموزون و ... را برای شهرها به وجود آورده است. اگرچه برنامه‌ریزان امور شهری، ایجاد شهرهای جدید را یکی از راه‌های حل مسائل ...  بیشتر
بررسی آثار اجرای طرح‌های هادی روستایی بر زیست‌پذیری جوامع محلی (مطالعه موردی: دهستان‌های گیلوان و چورزق در استان زنجان)
6. بررسی آثار اجرای طرح‌های هادی روستایی بر زیست‌پذیری جوامع محلی (مطالعه موردی: دهستان‌های گیلوان و چورزق در استان زنجان)

حمدالله سجاسی قیداری؛ احمد رومیانی؛ سمیه صانعی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 77-96

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21634

چکیده
  یکی از مهم‌ترین طرح‌ها و برنامه‌های دولت برای ساماندهی و توسعه روستاهای کشور، تهیه و اجرای طرح هادی روستایی است که با هدف توسعه و عمران روستاها، تأمین و توزیع عادلانه امکانات و خدمات بهزیستی و عمومی، ...  بیشتر
بررسی خشکسالی هیدرولوژیک و آثار آن بر کشاورزی منطقه لنجان
7. بررسی خشکسالی هیدرولوژیک و آثار آن بر کشاورزی منطقه لنجان

اصغر نوروزی؛ زهرا محمدی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 97-116

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21633

چکیده
  پدیده خشکسالی ازجمله مخاطرات محیطی است که از دیرباز درخور توجه انسان‌ بوده و از قرن 20، با نگاه علمی به آن توجه ویژه‌ای شده است. این پدیده اقلیمی از نظر ویژگی‌های خزنده‌بودن، مداوم‌بودن، آثار تدریجی، ...  بیشتر