اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 145
تعداد پذیرش 44
تعداد عدم پذیرش 46

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 41
تعداد مشاهده مقاله 11882
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 8865
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 195 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 74 روز
درصد پذیرش 30 %