آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1528
تعداد پذیرش 290
تعداد عدم پذیرش 1119

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 311
تعداد مشاهده مقاله 388007
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 233279
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 34 روز
درصد پذیرش 19 %