آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 118
تعداد پذیرش 19
تعداد عدم پذیرش 63

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 54
تعداد مشاهده مقاله 25337
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9719
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 248 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 64 روز
درصد پذیرش 16 %