آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 163
تعداد پذیرش 32
تعداد عدم پذیرش 74

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 34
تعداد مشاهده مقاله 9136
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4099
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 223 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 95 روز
درصد پذیرش 20 %