آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1587
تعداد پذیرش 306
تعداد عدم پذیرش 1156

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 42
تعداد مقالات 321
تعداد مشاهده مقاله 484730
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 262532
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 33 روز
درصد پذیرش 19 %