امکان‌سنجی اجرای طرح پیاده‌مداری با تأکید بر شاخص حمل‌ونقل شهری؛ نمونة موردی: خیابان امام خمینی شهر دزفول
2. امکان‌سنجی اجرای طرح پیاده‌مداری با تأکید بر شاخص حمل‌ونقل شهری؛ نمونة موردی: خیابان امام خمینی شهر دزفول

یونس غلامی؛ محسن شاطریان؛ محمدرضا بسحاق؛ معصومه جهانی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.101284.1011

چکیده
  طرح مسئله: امروزه بیشتر فضاهای عمومی شهری و خیابان‌ها به دلیل افزایش بی‌رویة وسایل نقلیه و وابستگی الگوی زندگی شهری به آنها به‌شدت زیر سلطة ماشین درآمده و همین امر موجب بروز مشکلات فراوانی در مسائل ...  بیشتر
بررسی آثار گردشگری بر رضایت ساکنان محلی با کاربرد نظریة سرریز پایین به بالا؛ نمونة موردی: منطقة کمردوغ
3. بررسی آثار گردشگری بر رضایت ساکنان محلی با کاربرد نظریة سرریز پایین به بالا؛ نمونة موردی: منطقة کمردوغ

مسعود یزدان پناه؛ مهدی شکوهی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 23-38

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.113317.1297

چکیده
  گردشگری، یکی از صنایع با قوی‌ترین شتاب توسعه در اقتصاد جهانی است و با خود آثار مثبت و منفی بسیاری به همراه دارد. یکی از عوامل کلیدی در توسعة گردشگری، رضایت ساکنان محلی است. درک رابطة بین آثار گردشگری و ...  بیشتر
بررسی و تحلیل توزیع جغرافیایی آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر اعتیاد در اصفهان، چالش‌ها و نگرانی‌ها
4. بررسی و تحلیل توزیع جغرافیایی آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر اعتیاد در اصفهان، چالش‌ها و نگرانی‌ها

علی قنبری برزیان؛ حمید دهقانی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 39-56

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.113459.1308

چکیده
  مقدمه: جمهوری اسلامی ایران طی چهل سال اخیر برای مهار و کنترل آسیب‌های اجتماعی ازجمله اعتیاد و پیشگیری از آنها، هزینه‌های مادی و معنوی و غیرمستقیم فراوانی متحمل شده است. شیوع و گسترش نگران‌کنندة این ...  بیشتر
ارزیابی خطر ریزگردها در شمال غرب ایران
5. ارزیابی خطر ریزگردها در شمال غرب ایران

اسمعیل شاهکوئی؛ طاهره رحمانی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 57-80

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.113366.1304

چکیده
  طرح مسئله: یکی از مشکلات زیست‌محیطی در مناطق غربی ایران، فعالیت طوفان‌های گرد و غبار و ریزگردها در اتمسفر شهرهاست. این پدیده از سال ۱۳۶۷ بیشتر استان‌های غرب و جنوب کشور را درگیر ساخته است. گرد و غبار ...  بیشتر
واکاوی نقش فعالیت‌های ماهیگیری کوچک‌مقیاس در توسعة اقتصادی و اجتماعی روستاهای ساحلی مکران؛ مطالعة موردی: شهرستان جاسک
6. واکاوی نقش فعالیت‌های ماهیگیری کوچک‌مقیاس در توسعة اقتصادی و اجتماعی روستاهای ساحلی مکران؛ مطالعة موردی: شهرستان جاسک

محمد صبوری؛ اسکندر صیدایی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 81-102

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.112626.1281

چکیده
  مقدمه و هدف: بسیاری از ساکنان روستاهای ساحلی به فعالیت‌های ماهیگیری مشغول‌اند. ماهیگیری کوچک‌مقیاس در سواحل مکران، منبع مهم اشتغال، درآمد و تغذیه برای روستاهای ساحلی است که ویژگی‌ها و آثار آن به‌خوبی ...  بیشتر
تحلیل شاخص‌های جنبش شهرهای آرام در مناطق پانزده‌گانة شهر اصفهان
7. تحلیل شاخص‌های جنبش شهرهای آرام در مناطق پانزده‌گانة شهر اصفهان

رضا مختاری ملک آبادی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 103-128

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.111274.1225

چکیده
  طرح مسئله: امروزه عباراتی مانند جهان پرشتاب، تغییرات سریع محیطی، حمل‌ونقل سریع‌السیر و… بسیار شنیده می‌شود. انسان‌ها در عصر شتاب‌زدگی به هم توصیه می‌کنند از این قافلة سرعت عقب نمانند. بر این اساس ...  بیشتر