بررسی موانع و چالش‌های پیش روی زنان در بازاریابی فرآورده‌‌های لبنی (مطالعة موردی: مناطق روستایی دهستان سرچهان، شهرستان بوانات)
2. بررسی موانع و چالش‌های پیش روی زنان در بازاریابی فرآورده‌‌های لبنی (مطالعة موردی: مناطق روستایی دهستان سرچهان، شهرستان بوانات)

خدیجه بوزرجمهری؛ مهدی معصومی

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.111441.1237

چکیده
  فرآورده‌های لبنی از مهم‌ترین مواد غذایی تمام جوامع به شمار می‌آید و سهم مهمی در اقتصاد و توسعة جوامع روستایی دارد. زنان روستایی و عشایری کشور ما در تولید این محصولات نقش پررنگی ایفا می‌کنند؛ اما سیستم ...  بیشتر
تحلیل آثار تاب‌آوری بر سرزندگی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان دیواندره
3. تحلیل آثار تاب‌آوری بر سرزندگی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان دیواندره

مسلم سواری؛ بهمن خسروی پور

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 19-40

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.113150.1291

چکیده
  خانوارهای روستایی به دلیل وابستگی معیشت آنان به بخش کشاورزی بیش از سایر قشرهای جامعه از خشکسالی‌ها آسیب دیده‌اند. تعداد زیادی از آنان به دلیل نبود تاب‌آوری مناسب از بخش کشاورزی خارج شده‌اند و سرزندگی ...  بیشتر
تحلیل آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر حکمروایی خوب روستایی مطالعة موردی: شهرستان مشکین‌شهر
4. تحلیل آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر حکمروایی خوب روستایی مطالعة موردی: شهرستان مشکین‌شهر

وکیل حیدری ساربان

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 41-64

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.112331.1263

چکیده
  طرح مساله: فناوری اطلاعات و ارتباطات، موتور رشد و منبع انرژی برای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی هر کشوری به‌ویژه کشورهای جهان سوم محسوب می‌شود و افزون بر این، این فناوری نقش محوری در زندگی روزمرة انسان‌ها ...  بیشتر
ارزیابی انرژی باد در ایستگاه سینوپتیک اردبیل
5. ارزیابی انرژی باد در ایستگاه سینوپتیک اردبیل

حسین عساکره؛ آذر بیرانوند؛ سیدمهدی دوستکامیان

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 65-82

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.110113.1179

چکیده
  باد، عنصری است که با استفاده از آن انرژی پاک تولید می‌شود؛ اما این عنصر در صورتی که تغییری در آستانة سرعت (به‌صورت افزایشی یا کاهشی) و جهت آن صورت بگیرد یا با عناصر یا پدیده‌های دیگر ترکیب شود، در زمان‌های ...  بیشتر
شناسایی اولویت جاذبه‌های گردشگری بیرجند
6. شناسایی اولویت جاذبه‌های گردشگری بیرجند

مهدی مودودی ارخودی؛ مهدی جوانشیری؛ مرجان نیک شعار

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 83-106

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.111118.1217

چکیده
  گردشگری، یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعة فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود. گردشگری با اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم و درنتیجه کسب درآمد برای مقاصد گردشگری، نقش مهمی در اقتصاد این مناطق ...  بیشتر
برنامه‌ریزی راهبردی سفرهای درون شهری ایمن و روان با تاکید بر اهداف سفر مطالعه موردی: محدوده مرکزی شهرکرمان
7. برنامه‌ریزی راهبردی سفرهای درون شهری ایمن و روان با تاکید بر اهداف سفر مطالعه موردی: محدوده مرکزی شهرکرمان

حسین غضنفرپور؛ مسلم قاسمی؛ محمد رحیمی

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 107-130

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.110480.1193

چکیده
  سفرهای درون شهری و برون شهری خواه به منظور جابجایی کالا و خواه با هدف جابجایی مسافر، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های روزمره ما را تشکیل می‌دهد و در واقع تنها از طریق سفر قادر به فعالیت در مکان‌های مختلف خواهیم ...  بیشتر