تحلیلی بر پراکنش فضایی - مکانی مؤسسات مالی و اعتباری و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: شهر اردبیل)
2. تحلیلی بر پراکنش فضایی - مکانی مؤسسات مالی و اعتباری و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

محمد حسن یزدانی؛ ابراهیم فیروزی مجنده

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.104490.1081

چکیده
  مؤسسات مالی و اعتباری از جمله مهمترین کارکردهای اقتصادی شهری است که زمینه‌ی رقابت بین شهری و درون شهری را در بین محلات شهر مهیا می‌سازد. از این رو الگوی توزیع فضایی این تسهیلات و رعایت توزان در مکان‌یابی ...  بیشتر
سنجش آگاهی و رفتار زیست‌محیطی روستاییان (مطالعۀ موردی: دهستان زنگلانلو)
3. سنجش آگاهی و رفتار زیست‌محیطی روستاییان (مطالعۀ موردی: دهستان زنگلانلو)

حمدالله سجاسی قیداری؛ امین فعال جلالی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 29-50

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.107906.1129

چکیده
  اغلب مسائل زیست‌محیطی ریشه در رفتارهای نادرست انسان‌ دارد. از جمله عوامل تأثیرگذار در بروز این رفتارها کمبود آگاهی و سواد زیست‌محیطی است که ناپایداری و تخریب محیط‌زیست و منابع را به دنبال داشته است. ...  بیشتر
گذار از بازار کار شهری به بازار کار منطقه‌ای در ایران (تحلیلی بر داده‌های جمعیت شناور)
4. گذار از بازار کار شهری به بازار کار منطقه‌ای در ایران (تحلیلی بر داده‌های جمعیت شناور)

حسین منصوریان؛ سیدعباس رجائی؛ حسن عاشوری؛ احمد حاتمی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 51-70

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.108542.1146

چکیده
  رفت‌وآمدهای روزانه، یکی از مهم‌ترین پیامدهای نبود تطابق فضایی میان مکان‌ سکونت و کار است. پژوهشگران، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در سال‌های اخیر به این پدیده به سبب آثار اقتصادی، اجتماعی و محیطی ...  بیشتر
ارزیابی تغییرات پوشش اراضی شهرکرد و پیش‌بینی آیندة آن با بهره‌گیری از داده‌های دورسنجی و مدل CA-Markov
5. ارزیابی تغییرات پوشش اراضی شهرکرد و پیش‌بینی آیندة آن با بهره‌گیری از داده‌های دورسنجی و مدل CA-Markov

الهام کیانی سلمی؛ عطاالله ابراهیمی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 71-88

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.109227.1159

چکیده
  تهیة نقشة کاربری اراضی با بهره‌گیری از داده‌های دورسنجی، یکی از جدیدترین و پرکاربردترین روش‌های تهیة نقشة کاربری اراضی و مقایسة کاربری‌های موجود است. هدف از این پژوهش، ارزیابی روند تغییرات اراضی ...  بیشتر
تحلیل استفاده از فروشگاه‌های اینترنتی برای عرضة محصولات روستایی
6. تحلیل استفاده از فروشگاه‌های اینترنتی برای عرضة محصولات روستایی

مسعود صفری علی اکبری؛ فاطمه منوچهری؛ حجت اله صادقی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 89-110

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.107407.1122

چکیده
  همواره روستاییان در فروش محصولات خود با مشکلات فراوانی مواجه‌اند. ادامة این روند در زمان کنونی به‌ویژه در کشور ایران، نه‌تنها بهبود نیافته است، بلکه با تحولات گستردة اجتماعی - اقتصادی نظام پیرامون، ...  بیشتر
تحلیل فضایی مؤلفه‌های تاب‌آوری کالبدی بافت‌های فرسودة شهری در برابر زلزله (مطالعة موردی: منطقة 10 شهرداری تهران)
7. تحلیل فضایی مؤلفه‌های تاب‌آوری کالبدی بافت‌های فرسودة شهری در برابر زلزله (مطالعة موردی: منطقة 10 شهرداری تهران)

احمد پوراحمد؛ کرامت الله زیاری؛ علیرضا صادقی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 111-130

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.109941.1178

چکیده
  یکی از مهم‌ترین الزامات، پرداختن به مسائل کالبدی بافت‌های مسکونی در شهرها، تبیین مفهوم تاب‌آوری و پیرو آن مقاوم‌سازی این بافت‌ها در مواجهه با حوادث و مخاطرات احتمالی است. قلمرو پژوهش حاضر منطقة 10 ...  بیشتر