تحلیل فضایی نواحی شهر بروجرد از نظر برخورداری از خدمات شهری با الگوهای تصمیم‌گیری چند‌معیاره
2. تحلیل فضایی نواحی شهر بروجرد از نظر برخورداری از خدمات شهری با الگوهای تصمیم‌گیری چند‌معیاره

حجت شیخی؛ سحر منصوری؛ داود نصراللهی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.81129

چکیده
  کی از موضوعات بررسی در شهرهای امروزی دستیابی به توسعة پایدار است. از راهکارهای رسیدن به توسعة پایدار، حفظ تعادل، توازن و هماهنگی بین جمعیت و امکانات و خدمات موجود در شهر است. هدف این مقاله تعیین میزان ...  بیشتر
تحلیل نابرابری فضایی توسعة روستایی در شهرستان صحنه، استان کرمانشاه
3. تحلیل نابرابری فضایی توسعة روستایی در شهرستان صحنه، استان کرمانشاه

سید اسکندر صیدایی؛ هادی الفتی علی آبادی؛ علیرضا غلامی؛ مهرداد کرمی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 21-38

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.80939.0

چکیده
  نیل به عدالت و تعادل در نظام سکونتگاه‌های روستایی کشور مستلزم بررسی و شناخت منابع و امکانات این سکونتگاه‌ها است. تحلیل فضایی توسعه، نابرابری و میزان محرومیت نواحی مختلف و اولویت اقدامات را برای ارتقای ...  بیشتر
بررسی عوامل کالبدی و سیاسی موثر بر تغییر کاربری اراضی شهرستان محمودآباد
4. بررسی عوامل کالبدی و سیاسی موثر بر تغییر کاربری اراضی شهرستان محمودآباد

صابر صدیقی؛ علیرضا دربان آستانه؛ محمد رضا رضوانی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 39-58

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.81442.0

چکیده
  آگاهی از نسبت کاربری‌ها و نحوۀ تغییرات آن در گذر زمان یکی از مهم‌ترین عوامل در برنامه‌ریزی‌هاست. با اطلاع از نسبت تغییرات کاربری می‌توان تغییرات آتی را پیش‌بینی کرد و اقدامات لازم را انجام داد. هدف ...  بیشتر
شناسایی میزان تأثیر هویت بافت‌های محلات بر رضایت ساکنان از محیط زندگی نمونة موردی: محلة علی‌قلی‌آقا و ولیعصر در اصفهان
5. شناسایی میزان تأثیر هویت بافت‌های محلات بر رضایت ساکنان از محیط زندگی نمونة موردی: محلة علی‌قلی‌آقا و ولیعصر در اصفهان

الناز خادم؛ فریبا قرایی؛ مروارید قاسمی اصفهانی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 59-78

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.81339.0

چکیده
  بیشتر محلات قدیمی اصفهان هویت دارند؛ اما رشد برون‌زای شهر، تزریق عملکردهای متعدد در بخش‌های مختلف و گسترش آن باعث شد که این بافت‌ها به‌تدریج با مشکلاتی روبه‌رو شوند. امروزه نیز شاهد به‌وجودآمدن محلاتی ...  بیشتر
پیش‌بینی و شبیه‌سازی الگوی توسعة فضایی - کالبدی شهر چابهار در چشم‌انداز سال 1420 با بهره‌گیری از الگوی سلول‌های خودکار و RS
6. پیش‌بینی و شبیه‌سازی الگوی توسعة فضایی - کالبدی شهر چابهار در چشم‌انداز سال 1420 با بهره‌گیری از الگوی سلول‌های خودکار و RS

غلامعلی خمر؛ عبدالرشید نمازی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 79-94

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.81480.0

چکیده
  گسترش روزافزون شهرها، افزایش مهاجرت به آن‌ها و رشد بی‌رویة جمعیت، لزوم هدایت آگاهانه و سازماندهی فضایی را دوچندان کرده است. از سوی دیگر، پیش‌بینی توسعة شهرها برای برنامه‌ریزی و تأمین امکانات لازم ...  بیشتر
لزوم برنامه‌ریزی توسعه درونی با تأکید بر پایداری شهری (نمونه مورد مطالعه: شهر مراغه)
7. لزوم برنامه‌ریزی توسعه درونی با تأکید بر پایداری شهری (نمونه مورد مطالعه: شهر مراغه)

علی عشقی چهاربرج؛ محمد حسن یزدانی؛ احمد آفتاب

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 95-116

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.81398.0

چکیده
  سیاست توسعه درون‌زای شهری، از سیاست‌های سه‌گانه توسعه شهری است که می‌تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای مردم، ازجمله اسکان سرریز جمعیت شهری و ارتقای سرانه‌های خدمات شهری باشد و مادامی‌که در شهر ظرفیت ...  بیشتر