مقاله پژوهشی
سطح بندی و میزان توسعه یافتگی خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان‌های استان کرمان با استفاده از شاخص‌های تمرکز
3. سطح بندی و میزان توسعه یافتگی خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان‌های استان کرمان با استفاده از شاخص‌های تمرکز

حسین غضنفرپور

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 1-18

چکیده
  برخورداری از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی حقی همگانی است که مجامع بین المللی و دولت­ها بر آن تأکید دارند. بهره‌مندی افراد جامعه از امکانات بهداشتی و درمانی در اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آن تأکید ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دستیابی به شاخص‌های کیفی برای الگوگیری از منظر بافت‌های تاریخی در توسعه‌های پیرامون؛ نمونه موردی محله علی قلی‌آقا در اصفهان
4. دستیابی به شاخص‌های کیفی برای الگوگیری از منظر بافت‌های تاریخی در توسعه‌های پیرامون؛ نمونه موردی محله علی قلی‌آقا در اصفهان

محمد مسعود؛ فروغ مدنی؛ بهاره تدین

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 19-36

چکیده
  بافت‌های تاریخی میراث ماندگار معماری و شهرسازی ماست که حفظ و نگهداری از آنها وظیفه نسل حاضر است. در کنار حفاظت از این مجموعه­های ارزشمند چگونگی پیوند توسعه­های جدید به این بافت‌ها موضوعی است که نباید ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کاربرد مدل SWOT- QSPM در تدوین استراتژی توسعه گردشگری شهر کاشان
5. کاربرد مدل SWOT- QSPM در تدوین استراتژی توسعه گردشگری شهر کاشان

اصغر ضرابی؛ محمدرضا محبوب فر

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 37-58

چکیده
  گردشگری به عنوان یکی از مهمترین راههای توسعه و رشد اقتصادی در جهان به شمار می رود، ولی در ایران به دلایل فراوان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. در این میان، شهر کاشان علیرغم شرایط جغرافیایی و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی میزان تأثیرگذاری گویه‌های تبلیغاتی بر افزایش جذب گردشگر در شهر گرگان
6. ارزیابی میزان تأثیرگذاری گویه‌های تبلیغاتی بر افزایش جذب گردشگر در شهر گرگان

ذبیح الله ترابی؛ محمد علی فیروزی؛ مرتضی نعمتی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 59-76

چکیده
  شهر گرگان دارای موقعیت ممتاز از لحاظ سابقه تاریخی، فرهنگی، موقع جغرافیایی و دسترسی‌ها می‌باشد، با این حال عمده جاذبه های گردشگری شهر ناشناخته مانده است، بدیهی است که بهره برداری مناسب از ظرفیت‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی تاثیرعوامل ژئومورفولوژی در توسعه شهر نشینی شهر سنندج
7. ارزیابی تاثیرعوامل ژئومورفولوژی در توسعه شهر نشینی شهر سنندج

مژگان انتظاری نجف آبادی؛ فاطمه یوسفی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 77-94

چکیده
  در کشور ما ایران نیز اکثر شهرها بر روی اشکال تراکمی ناشی از فعالیت آب مانند مخروطه افکنه ها دشت ها و دلتاها واقع شده اند و تا کنون مطالعات زیادی در مورد عوامل ژئومورفولوژی تهدید کننده و پتانسیل توسعه آنها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی نقش شرکت‌های تعاونی روستایی زنان در وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضاء (مطالعه‌ی موردی شرکت‌های تعاونی خوسف و خراشاد دراستان خراسا ن جنوبی)
8. بررسی نقش شرکت‌های تعاونی روستایی زنان در وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضاء (مطالعه‌ی موردی شرکت‌های تعاونی خوسف و خراشاد دراستان خراسا ن جنوبی)

محمود فال سلیمان؛ جواد میکانیکی؛ حجت اله صادقی؛ عالیه دزگی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 95-116

چکیده
  مشارکت جامعه زنان در فعالیت های مختلف در راستای توسعه روستایی، نقش موثری دارد. یکی از راهکارهای مناسب در جهت بکارگیری مشارکت زنان، ایجاد شرکت های تعاونی روستایی زنان می باشد. ایجاد این نهادها، مسلماً ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
الگوی فضایی حوادث ترافیک درون شهری در شهر شیراز
9. الگوی فضایی حوادث ترافیک درون شهری در شهر شیراز

کرامت اله زیاری؛ فضل اله کریمی قطب آبادی؛ فروغ قاسمی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 117-132

چکیده
   گسترش شهرنشینی ، استفاده روز افزون از اتومبیل شخصی و محدودیت توسعه شکبه های ارتباطی برمشکل ازدحام ترافیکی بویژه در شهرهای بزرگ کشور افزوده است. از تبعات چنین وضعیتی، حوادث زیاد رانندگی و خسارت های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل و ارزیابی عملکرد جمعیت‌پذیری شهر‌های جدید (نمونه مطالعه: شهر جدید مهاجران)
10. تحلیل و ارزیابی عملکرد جمعیت‌پذیری شهر‌های جدید (نمونه مطالعه: شهر جدید مهاجران)

حمیدرضا وارثی؛ مهدی احمدیان؛ رحیم غلامحسینی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 133-154

چکیده
  به دنبال پیدایش مسائل اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی و افت کیفیت زندگی در کلان‌شهر‌ها، به دلیل تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیت، و از سوی دیگر به منظور ایجاد توازن در پراکندگی و توزیع جمعیت کشور و با‌هدف ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی میزان مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی(دهستان استرآباد شمالی شهرستان گرگان)
11. بررسی میزان مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی(دهستان استرآباد شمالی شهرستان گرگان)

حمید برقی؛ احمد تقدیسی؛ رقیه تازیکی؛ زلیخا نادرخانی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 155-174

چکیده
  مطالعات انجام شده در زمینه مشارکت زنان در فعالیت های مختلف بیانگر آن است که زنان با داشتن توان و تجربه نقش تعیین کننده ای در فعالیتهای مختلف کشاورزی دارند وبررسیها از حضور موثر آنها در اقتصاد وتولید خبر ...  بیشتر