مقاله پژوهشی
سنجش سطح سلامت روستاییان و عوامل فردی مؤثر بر آن در شهرستان میبد- یزد
1. سنجش سطح سلامت روستاییان و عوامل فردی مؤثر بر آن در شهرستان میبد- یزد

علی اکبر عنابستانی؛ صدیقه بهزادی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 1-18

چکیده
  سلامت انسانها به عنوان یک حق اساسی ویک دارایی وسرمایه ارزشمند برای تمامی سطوح وطبقات اجتماع مطرح است.امروزهدیدگاه‌های سلامت چشم اندازوسیع‌تری یافته وبه عوامل تعیین کننده غیرطبی سلامت هم چون عوامل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل فضایی بافت فرسوده شهری با تأکید بر راهبردهای ساماندهی فیزیکی- فرهنگی (نمونه موردی: شهر اسلام‌آبادغرب)
2. تحلیل فضایی بافت فرسوده شهری با تأکید بر راهبردهای ساماندهی فیزیکی- فرهنگی (نمونه موردی: شهر اسلام‌آبادغرب)

شاه بختی رستمی؛ نرگس نظری

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 19-36

چکیده
  شهرسازی و مدنیت دو دستاورد گرانبهای بشر در طول تاریخ بوده­اند. با این­حال، همزمان با رشد و گسترش شهرها در طول زمان، قسمت­هایی از آنها همانند اجزای یک دستگاه دچار فرسودگی شده و به ترمیم و رسیدگی نیاز ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سنجش خطر پذیری سکونتگاه‌های شهری از پدیده فرونشست زمین مطالعه موردی:منطقه 18 شهر تهران
3. سنجش خطر پذیری سکونتگاه‌های شهری از پدیده فرونشست زمین مطالعه موردی:منطقه 18 شهر تهران

مرتضی کریمی؛ علی اصغر قنبری؛ شهرام امیری

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 37-56

چکیده
  فرونشست زمین یکی ازمخاطرات ژئومورفیک محسوب می‌شود، که دارای حرکتی کند و بطئی بوده و در بلند مدت آثار مخرب خود را نشان می‌دهد. وقوع این مخاطره می‌تواندعاملی درایجاد و تشدید آسیب پذیری کانون فعالیت‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی میزان رضایت‌مندی از سیستم BRT؛ مطالعه موردی خط (3) پایانه علم وصنعت- خاوران
4. بررسی میزان رضایت‌مندی از سیستم BRT؛ مطالعه موردی خط (3) پایانه علم وصنعت- خاوران

کرامت الله زیاری؛ آرزو حاجی شریفی؛ مهدی رمضانزاده

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 57-74

چکیده
  رشد و توسعه سیستم حمل و نقل عمومی مناسب خدمتی بزرگ در راستای ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان است سیستم BRT یکی از جدیدترین انواع سیستم حمل ونقل عمومی است و امروزه ایجاد و استفاده از آن به شیوه فزاینده‌ای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی وضعیت مسکن در سکونتگاه‌های غیر رسمی و ارایۀ راهبردهای ساماندهی آنها نمونة موردی: سکونتگاه‌های واقع در حریم 5 تا 10 کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر
5. بررسی وضعیت مسکن در سکونتگاه‌های غیر رسمی و ارایۀ راهبردهای ساماندهی آنها نمونة موردی: سکونتگاه‌های واقع در حریم 5 تا 10 کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر

جمال محمدی احمدیانی؛ محمدجاسم شاهسونی؛ نسرین شریفی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 75-100

چکیده
  مسکن به عنوان یکی از مهمترین نیازهای انسان است و تأمین مسکن مناسب برای انسان همواره از مشکلات اساسی پیشروی انسان و نیازهای اوست. امروزه با گسترش سریع شهرها و افزایش تقاضا برای مسکن، تأمین این نیازها با ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیلی بر توسعه منطقه‌ای استان‌های کشور
6. تحلیلی بر توسعه منطقه‌ای استان‌های کشور

اصغر ضرابی؛ ملیحه ایزدی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 101-116

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش شناخت و رتبه بندی استان‌های کشور از نظر شاخص‌های مورد مطالعه است باشد در این پژوهش ضمن بررسی شاخص‌ها به مقایسه سطح برخورداری مناطق مزبور پرداخته شده است. نوع پژوهش کاربردی و روش مطالعه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تعیین مناطق در معرض خطر بیماری‌های مشترک انسان و دام در استان خوزستان
7. تعیین مناطق در معرض خطر بیماری‌های مشترک انسان و دام در استان خوزستان

داریوش رحیمی؛ آفاق کاظمی؛ علی براتیان

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 117-128

چکیده
  سلامت و رفاه انسان از مهم‌ترین اهداف اجرای برنامه‌های توسعه و فلسفه‌های بنیانی تلاش انسان در زندگی است. علاوه بر آن انسان سالم یکی از الزامات اساسی برای رشد و اعتلای جامع است. سلامت انسان در اثر عوامل ...  بیشتر