مقاله پژوهشی
تحلیل ارتباط زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری با برخورداری خدماتی (مطالعه موردی: شهرستان ورامین)
3. تحلیل ارتباط زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری با برخورداری خدماتی (مطالعه موردی: شهرستان ورامین)

محمدامین خراسانی؛ محمدرضا رضوانی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 1-16

چکیده
  روستاهای پیرامون شهری در زمره سکونتگاه‌هایی قرار دارند که همزمان صحنه شکل گیری، رشد و تداوم فرصت‌ها و تهدیدهایی هستند که کیفیت زیست و نحوه تامین نیازهای ساکنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. زیست‌پذیری، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاران در روند مدیریت و توسعه روستایی (مطالعه موردی: شهرستان همدان)
4. بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاران در روند مدیریت و توسعه روستایی (مطالعه موردی: شهرستان همدان)

حجت شیخی؛ طاهر پریزادی؛ بیژن ورمزیار

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 17-32

چکیده
  اگر امروزه توسعه روستایی را راهبردی بدانیم که به­ منظور بهبود زندگی اقتصادی، اجتماعی، محیطی و... گروه خاصی از مردم به مرحله اجرا در آمده است، در این صورت رابطه معناداری میان شرح وظایف دهیاران و توسعه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر ICT روستایی بر توسعه روستایی بخش انگوران
5. بررسی تاثیر ICT روستایی بر توسعه روستایی بخش انگوران

سید اسکندر صیدائی؛ احمد تقدیسی؛ زلیخا نادرخانی؛ رقیه تازیکی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 33-48

چکیده
  امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات جزو جدایی ناپذیر برای توسعه جوامع بشری شده و نیاز به آن برای توسعه روز به روز محسوستر می‌شود. با توجه به اینکه حدود یک سوم جمعیت ایران در مناطق روستایی زندگی می‌کنند ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی نقش کار پنهان زنان در سطح رفاه خانوار روستایی (مطالعه موردی: زنان روستایی شهرستان هامون)
6. بررسی نقش کار پنهان زنان در سطح رفاه خانوار روستایی (مطالعه موردی: زنان روستایی شهرستان هامون)

محمودرضا میرلطفی؛ میثم بندانی؛ سعیده شهرکی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 49-68

چکیده
  زنان حدود نیمی از جمعیت روستایی را تشکیل داده و علیرغم وضعیت نامناسب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، نقش قابل توجهی در جامعه ایفا می‌نمایند. آنان علاوه بر مسؤولیت مدیریت منزل و تربیت فرزندان، در فعالیت‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی رابطه عوامل مؤثر اقلیمی بر شیوع بیماری سالک در شهرستان قصرشیرین
7. بررسی رابطه عوامل مؤثر اقلیمی بر شیوع بیماری سالک در شهرستان قصرشیرین

حجت اله یزدانپناه؛ علی براتیان؛ سمیه کریمی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 69-86

چکیده
  بیماری سالک از جمله بیماری­هایی است که در مناطق گرمسیری استان کرمانشاه گزارش شده­است. شهرستان قصرشیرین از جمله این مناطق گرمسیری است که در سال­های اخیر با گسترش بیماری سالک جلدی (لیشمانیوز پوستی) ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی راهبردها و الزامات در الحاق شهر خوراسگان به شهر اصفهان با استفاده از مدل SWOT(*)
8. بررسی راهبردها و الزامات در الحاق شهر خوراسگان به شهر اصفهان با استفاده از مدل SWOT(*)

مهدی ابراهیمی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 87-106

چکیده
  توسعه و گسترش شهری به شکل‌های مختلفی اتفاق می‌افتد. یکی از رایج ترین شیوه‌ها در گسترش شهری، افزایش محدوده‌های شهری از طریق الحاق یک شهر به شهر دیگر است. در فرایند الحاق یک یا چند عنصر سکونتی یا فعالیتی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سنجش شاخص‌های مؤثر بر مطلوبیت محلات شهری با استفاده از معادله رگرسیونی چند متغیره (مطالعه موردی: محلات شهر اصفهان)
9. سنجش شاخص‌های مؤثر بر مطلوبیت محلات شهری با استفاده از معادله رگرسیونی چند متغیره (مطالعه موردی: محلات شهر اصفهان)

محمود محمدی؛ احمد شاهیوندی؛ آرزو ایزدی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 107-124

چکیده
  سنجش مطلوبیت محلات مسکونی برای شناخت الگوی زندگی شهری بسیار با اهمیت است. به طوری که امروزه ارتقای کیفیت محیط سکونت، به عنوان یکی از اهداف اساسی سیاستگذاران و برنامه ریزان شهری بدل شده است. مهمترین مسأله­ای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقای توسعه روستایی (نمونه موردی: دهستان گودین، شهرستان کنگاور)
10. مطالعه تطبیقی تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقای توسعه روستایی (نمونه موردی: دهستان گودین، شهرستان کنگاور)

فضیله دادور خانی؛ احمد ملکان؛ آئیژ عزمی؛ راشد احمدی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 125-144

چکیده
  سرمایه اجتماعی امروزه به عنوان یکی از شاخصه­های بنیادین رشد و توسعه در هر جامعه‌ای مطرح است و حوزه­های متفاوتی از جمله توسعه روستایی را در بر می­گیرد. به طور کلی سرمایه اجتماعی در بردارنده مفاهیمی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی توسعه گردشگری بر منطقه اورامانات
11. بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی توسعه گردشگری بر منطقه اورامانات

ادریس باباخانزاده

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 145-164

چکیده
  امروزه گردشگری به عنوان یکی از صنعت‌های پیشرو در قرن حاضر مورد توجه تمامی کشورها، بویژه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته و رونق آن تأثیرات مثبت و منفی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بر کشورها ...  بیشتر