مقاله پژوهشی
بررسی رابطه اشتغال و اندازه شهر در شهرهای استان آذربایجان شرقی
3. بررسی رابطه اشتغال و اندازه شهر در شهرهای استان آذربایجان شرقی

ابوالفضل قنبری؛ جعفر تقی اقدم قره تپه

دوره 2، شماره 3 ، زمستان 1391، صفحه 1-22

چکیده
  هدف این مقاله، بررسی ارتباط اشتغال و اندازه شهرهای استان آذربایجان شرقی و تأثیر جمعیت شهرهای استان آدربایجان شرقی بر بخش‌های اشتغال در سال 1385 است. محدوده مورد مطالعه، شامل نقاط شهری استان آذربایجان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مکان‌یابی بهینه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در شهرستان کازرون
4. مکان‌یابی بهینه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در شهرستان کازرون

سید هدایت‌اله نوری؛ عباس امینی؛ نرگس سلیمانی

دوره 2، شماره 3 ، زمستان 1391، صفحه 23-34

چکیده
  صنایع تبدیلی بخش مهمی از فرآیند تولید در بخش کشاورزی است که به‌کمک تکنولوژی مازاد تولید را به ارزش افزوده تبدیل کرده و افزایش درآمد کشاورزان را در پی خواهد داشت. توسعه این صنایع با توجه به استفاده از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی سازگاری کاربری اراضی بافت قدیمی شهر زابل با استفاده ازGIS
5. ارزیابی سازگاری کاربری اراضی بافت قدیمی شهر زابل با استفاده ازGIS

غلامعلی خمر؛ صدیقه سرگلزایی

دوره 2، شماره 3 ، زمستان 1391، صفحه 35-50

چکیده
  عموماً ارزیابی چگونگی کاربری اراضی شهری منعکس کننده تصویری گویا از منظر و سیمای شهری است و همچنین سازگاری و ناسازگاری بین کاربری‌های شهری به دلیل تأثیرات مثبت و منفی است که کاربری‌های همسایه بر روی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی سلسله مراتب شهری و پدیده نخست شهری در استان کرمانشاه در طی سال‌های 1355 تا 1385
6. بررسی سلسله مراتب شهری و پدیده نخست شهری در استان کرمانشاه در طی سال‌های 1355 تا 1385

صدیقه لطفی؛ ادریس باباخانزاده

دوره 2، شماره 3 ، زمستان 1391، صفحه 51-74

چکیده
  افزایش شدید جمعیت شهری در جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه در طی دهه‌های اخیر باعث به وجود آمدن پدیده نخست شهری در آنها شده است. کشور ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، در طی دهه‌های اخیر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
برنامه‌ریزی توسعه پایدار گردشگری در منطقه خلیج فارس (مطالعه موردی: جزیره قشم)
7. برنامه‌ریزی توسعه پایدار گردشگری در منطقه خلیج فارس (مطالعه موردی: جزیره قشم)

حمید برقی؛ محمد دهقان حسام پور؛ رمضان طوسی؛ داود جمینی

دوره 2، شماره 3 ، زمستان 1391، صفحه 75-94

چکیده
  گردشگری به عنوان یکی از پویاترین فعالیت‌های اقتصادی عصر حاضر، نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می‌کند. این صنعت از طریق ترکیب همزمان منابع داخلی و خارجی، منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سنجش تأثیرات اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی توسعه گردشگری (نمونه موردی شهر کرمانشاه)
8. سنجش تأثیرات اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی توسعه گردشگری (نمونه موردی شهر کرمانشاه)

سیداسکندر صیدایی؛ شهین رستمی

دوره 2، شماره 3 ، زمستان 1391، صفحه 95-110

چکیده
  امروزه صنعت گردشگری در دنیا، یکی از منابع مهم درآمد و در عین حال از عوامل موثر در تبادلات فرهنگی بین کشورهاست و به عنوان گسترده‌ترین صنعت خدماتی جهان حایز جایگاه ویژه‌ای است. حضور بازدیدکنندگان در هر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مکان یابی فضای سبز شهری(پارک‌های درون شهری) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه 9 کلانشهر مشهد)
9. مکان یابی فضای سبز شهری(پارک‌های درون شهری) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه 9 کلانشهر مشهد)

طاهر پریزادی؛ حجت شیخی؛ مریم ابراهیم پور

دوره 2، شماره 3 ، زمستان 1391، صفحه 111-134

چکیده
  پدیده شهرنشینی پدیده‌ای در حال پیشرفت است و تحلیل مکان مناسب و نحوه توزیع جغرافیایی فضای سبز شهری در توسعه و آینده شهر نقش به سزایی دارد. انتخاب مکان مناسب برای پارک‌ها و فضاهای سبز شهری، که در تداوم ...  بیشتر