مقاله پژوهشی
بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی توسعه گردشگری در سکونتگاه‌های روستایی از دیدگاه گردشگران و روستاییان (مطالعه موردی: دشت ارژن-فارس)
1. بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی توسعه گردشگری در سکونتگاه‌های روستایی از دیدگاه گردشگران و روستاییان (مطالعه موردی: دشت ارژن-فارس)

علی اکبر عنابستانی؛ عباس سعیدی؛ حسن درویشی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز 1391، صفحه 1-20

چکیده
  گردشگری می‌تواند نقش مهمی در متنوع‌سازی اقتصاد روستایی داشته باشد و با گسترش آن در نواحی روستایی می‌توان به پایداری جمعیت و اقتصاد این نواحی کمک نموده و زمینه دست‌یابی به توسعه پایدار روستایی را فراهم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیلی بر توسعه منطقه‌ای و سطح بندی نظام شهری در منطقه زاگرس
2. تحلیلی بر توسعه منطقه‌ای و سطح بندی نظام شهری در منطقه زاگرس

حجت شیخی؛ احمد شاهیوندی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز 1391، صفحه 21-40

چکیده
  کشور ایران نظیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه با مشکل تمرکز جمعیت و فعالیت در چند نقطه روبرو است. روند رو به رشد شهر نشینی در دهه‌های اخیر، همگام با مهاجرت‌های شدید روستا- شهری و همزمان با سیر تحولات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل و طبقه بندی سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان‌های استان ایلام
3. تحلیل و طبقه بندی سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان‌های استان ایلام

یونس آزادی؛ حسن بیک محمّدی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز 1391، صفحه 41-62

چکیده
  نواحی روستایی استان ایلام با مسائل و مشکلاتی از جمله؛ کسری هزینه خانوارها، بالا بودن نسبت بی سوادی، تخلیه روستاها، بالا بودن نسبت بیکاری، بالا بودن بعد خانوار و غیره مواجه هستند که این مسائل و مشکلات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی چالش‌های توسعه شهر جدید مجلسی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی
4. بررسی چالش‌های توسعه شهر جدید مجلسی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی

محمود محمدی؛ یونس چنگلوایی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز 1391، صفحه 63-80

چکیده
  شهرهای جدید به عنوان سکونتگاه‌های برنامه ریزی شده در طول فرآیند شکل گیری خود همواره با چالش‌های متعددی رو به رو بوده اند. این مطالعه با هدف بررسی چالش‌های توسعه شهری مواجه پیش روی شهرهای جدید ایران ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیلی بر کاربری اراضی C.B.D در کلانشهرهای ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) نمونۀ موردی: منطقه هشت شهر تبریز
5. تحلیلی بر کاربری اراضی C.B.D در کلانشهرهای ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) نمونۀ موردی: منطقه هشت شهر تبریز

اصغر ضرابی؛ بهزاد رنجبرنیا؛ جابر علی زاده

دوره 2، شماره 2 ، پاییز 1391، صفحه 81-104

چکیده
  دسترسی عادلانه به کاربری‌های شهری و استفاده بهینه از کاربری‌ها یکی از مؤلفه‌های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است. امروزه مفهوم زمین و فضای شهری هم به لحاظ طبیعی و کالبدی و هم به لحاظ اقتصادی- ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی اثرات اقتصادی-اجتماعی اسکان خودجوش عشایر(مطالعه موردی: عشایر بخش دهدز شهرستان ایذه استان خوزستان)
6. واکاوی اثرات اقتصادی-اجتماعی اسکان خودجوش عشایر(مطالعه موردی: عشایر بخش دهدز شهرستان ایذه استان خوزستان)

مفید شاطری؛ حجت ا... صادقی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز 1391، صفحه 105-128

چکیده
  توسعه در هر سرزمینی، در صورتی امکان پذیر خواهد بود که به تمامی گروه‌هایی که در آن زیست می‌کنند، توجه مفید و همراه با برنامه‌ریزی شود. یکی از این گروه‌ها، عشایر بوده، که همواره در طول تاریخ تحولات گوناگونی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ساماندهی بافت فرسوده شهری ( نمونه موردی: شهر شیراز)
7. ساماندهی بافت فرسوده شهری ( نمونه موردی: شهر شیراز)

حمیدرضا وارثی؛ مسعود تقوایی؛ نعمت الله رضایی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز 1391، صفحه 129-156

چکیده
  گسترش فضایی بی رویه و بدون برنامه شهرهای بزرگ و متوسط کشور در چند دهه گذشته، باعث شکل گیری بافت‌های جدید شهری در مجاورت شهرها و جابجایی ساکنان و کاربریهای شهری به نواحی جدید گردیده است. در نتیجه این جابجایی، ...  بیشتر