مقاله پژوهشی
تحلیل توسعه یافتگی شهرستان‌های استان کرمانشاه
1. تحلیل توسعه یافتگی شهرستان‌های استان کرمانشاه

محمدرضا پورمحمدی؛ بهزاد رنجبرنیا؛ کیومرث ملکی؛ آرزو شفاعتی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 1-26

چکیده
  همه شاخه‌های دانش بشری، هر یک به نحوی عامل توسعه را مورد سنجش و ارزیابی قرار داده‌اند و هر کدام به نحوی توانسته‏اند گوشه‌هایی از واقعیت‌ها را نشان دهند. در این میان شاید تنها شاخه‌ای از علوم که می‌تواند ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش گردشگری روستایی در روابط شهر و روستا در شهرستان طالقان
2. نقش گردشگری روستایی در روابط شهر و روستا در شهرستان طالقان

مجتبی قدیری معصوم؛ حمیدرضا باغیانی؛ حمیده نورانی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 27-48

چکیده
  در بررسی‌های ناحیه‌ای کشورهای در حال توسعه به انواع روابط متقابل بین شهر و روستا اشاره می‌شود. تفاوت‌های فضایی بیشتر می‌تواند ناشی از بهره‌برداری بیشتر شهر از منابع روستایی باشد و تفاوت‌های کمتر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل کاربری اراضی شهر جدید بینالود
3. تحلیل کاربری اراضی شهر جدید بینالود

اصغر ضرابی؛ حمیدرضا وارثی؛ محمد قنبری

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 49-66

چکیده
  بحث کاربری اراضی شهری به معنای استفاده بهینه و مطلوب از اراضی برای فعالیت‌ها و عملکرد‌های مختلف شهری، همواره از بحث‌های اساسی در برنامه ریزی شهری و شهرسازی بوده است. الگوی بهینه زیست در جوامع شهری، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شهرهای کوچک و نظام کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی؛ شهر لامرد در استان فارس)
4. شهرهای کوچک و نظام کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی؛ شهر لامرد در استان فارس)

نفیسه مرصوصی؛ محمد غلامی؛ موسی رستگار

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 67-86

چکیده
  برنامه ریزی کاربری اراضی و ساماندهی فعالیت‌های شهری در فضا، محور و بستر اصلی برنامه ریزی شهری محسوب می شود، بنا بر این برنامه ریزی کاربری اراضی، نه تنها نقش اساسی در کیفیت و کار طرح‌های شهری خواهد داشت، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی روند تغییرات کارکردی خانه‌های روستایی نمونه موردی: روستای گرجی محله، شهرستان بهشهر، استان مازندران
5. بررسی روند تغییرات کارکردی خانه‌های روستایی نمونه موردی: روستای گرجی محله، شهرستان بهشهر، استان مازندران

سیداسکندر صیدایی؛ زری قاسمیان

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 87-106

چکیده
  طی چند دهه اخیر، روستا‌های ایران، تحت تأثیر تغییرات اجتماعی، از لحاظ زیستی و فرهنگی، دچاردگرگونی فزاینده‌ای شده اند. در دوره پیش از مدرن که مربوط به حدود نیم قرن پیش است، روستا همواره الگوی تولید بوده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی نقش و جایگاه زنان در مدیریت شهری با استفاده از تکنیک TOPSIS مطالعه موردی زابل
6. ارزیابی نقش و جایگاه زنان در مدیریت شهری با استفاده از تکنیک TOPSIS مطالعه موردی زابل

خدارحم بزی؛ صدیقه سرگلزایی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 107-120

چکیده
  رشد شتابان شهر و شهرنشینی و گسترش مسائل و مشکلات زندگی شهری باعث شده تا نیاز به حضور فعالانه و تأثیرگذار زنان در عرصه‌های مدیریت شهری بیش از پیش احساس شود. زنان همانطور که امور خانه را که مصداق کوچکی از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیلی بر نگرش جامعه میزبان به اثرات اجتماعی- فرهنگی گردشگری شهرستان دالاهو
7. تحلیلی بر نگرش جامعه میزبان به اثرات اجتماعی- فرهنگی گردشگری شهرستان دالاهو

احمد تقدیسی؛ مسعود تقوایی؛ سیامک پیری

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 121-140

چکیده
  آدمی از دیر باز میل به کوچ کردن و از جایی به جایی رفتن داشته و دارد، از این مقوله تحت عنوان توریسم یا گردشگری نام برده شده است. توریسم که واژه ای فرانسوی است، صنعتی است در خدمت توریست‌ها به عنوان افرادی ...  بیشتر