مقاله پژوهشی
اولویت بندی نواحی شهری به منظور تأسیس ایستگاه‌های آتش نشانی با استفاده از دو روش تخصیص خطی و TOPSIS و با کمک تکنیک GIS (مطالعه موردی: شهر ماکو)
1. اولویت بندی نواحی شهری به منظور تأسیس ایستگاه‌های آتش نشانی با استفاده از دو روش تخصیص خطی و TOPSIS و با کمک تکنیک GIS (مطالعه موردی: شهر ماکو)

علیرضا عرب عامری؛ محمدحسین رامشت

دوره 1، شماره 1 ، تابستان 1390، صفحه 1-16

چکیده
   مکان یابی، از جمله تحلیل‌های مکانی است که تأثیر فراوان در کاهش هزینه‌های ایجاد و راه اندازی فعالیت‌های مختلف دارد. به همین دلیل یکی از مراحل مهم و اثر گذار پروژه‌های اجرایی به شمار می‌رود.یکی از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سنجش توزیع فضایی مولفه‌های صنعتی شهرستان‌های استان اصفهان از نظر برخورداری از سطوح توسعه
2. سنجش توزیع فضایی مولفه‌های صنعتی شهرستان‌های استان اصفهان از نظر برخورداری از سطوح توسعه

یوسف قنبری؛ حمید برقی؛ احمد حجاریان

دوره 1، شماره 1 ، تابستان 1390، صفحه 17-36

چکیده
  تحلیل و مقایسه سطح برخورداری از امکانات یکی از مهمترین عوامل برای شناخت درجه توسعه یافتگی شاخص‌های مختلف می‌باشد. در اثر برنامه ریزی نامطلوب و متمرکز گذشته کیفیت توسعه و زیر ساخت‌های آن در روند توسعه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحولات اجتماعی 50 سال اخیر در بین عشایر ترکمن (مطالعه موردی: بندر ترکمن)
3. تحولات اجتماعی 50 سال اخیر در بین عشایر ترکمن (مطالعه موردی: بندر ترکمن)

رحیم بردی آنامرادنژاد

دوره 1، شماره 1 ، تابستان 1390، صفحه 37-60

چکیده
  جامعه عشایری ایران که تا آغازقرن حاضر(ه. ش) نقش تعیین کننده‌ای در اوضاع اجتماعی و سیاسی کشور داشتند به‌دنبال برخی رویدادهای سیاسی ازجمله سیاست اسکان عشایر توسط رضاشاه اهمیت سابق خود را از دست داده و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی محدودیت فضایی اراضی مسکونی در شهر قشم و برنامه‌ریزی‌های آتی جهت تامین آن
4. بررسی محدودیت فضایی اراضی مسکونی در شهر قشم و برنامه‌ریزی‌های آتی جهت تامین آن

حمیدرضا عامری سیاهویی؛ ابراهیم رستم گورانی؛ مریم بیرانوندزاده

دوره 1، شماره 1 ، تابستان 1390، صفحه 61-80

چکیده
  دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن یکی از مؤلفه‌های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است. امروزه مفهوم زمین و فضای شهری هم به لحاظ طبیعی و کالبدی و هم به لحاظ اقتصادی – اجتماعی تغییر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیلی بر فرهنگ شهروندی در شهر یزد
5. تحلیلی بر فرهنگ شهروندی در شهر یزد

مهری اذانی؛ مجتبی حاتمی؛ حسین حاتمی

دوره 1، شماره 1 ، تابستان 1390، صفحه 81-102

چکیده
  تحقق مفهوم و شکل گیری ایده شهروندی، نیازمند وجود بستری مناسب و زمینه ساز می باشد که از آن به عنوان جامعه مدنی یاد می‌شود. کیفیت مشارکت شهروندان در امور جامعه، از شاخص‌های اساسی توسعه یافتگی و از الزامات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تدوین شاخص‌های شناسایی بافت‌های ناکارآمد
6. تدوین شاخص‌های شناسایی بافت‌های ناکارآمد

کبریا صداقت رستمی؛ گیتی اعتماد؛ رسول بیدرام؛ جعفر ملاذ

دوره 1، شماره 1 ، تابستان 1390، صفحه 103-120

چکیده
  سیستم پویـای شهر پیوسته در حـال تغییر و تحول است و در این میـان، با گـذشت زمان مشکلاتی مانند فقـر، بـی‌سازمانی، آلودگی‌های محیطی و‌... چهره برخی نقاط شهر را دگرگون ساخته و رنگ و بویی متفاوت از گذشته که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبیین فضایی میزان آسایش اقلیمی استان لرستان براساس شاخص TCI
7. تبیین فضایی میزان آسایش اقلیمی استان لرستان براساس شاخص TCI

عباس حسنوند؛ مریم سلیمانی تبار؛ حجت الله یزدان پناه

دوره 1، شماره 1 ، تابستان 1390، صفحه 121-144

چکیده
  گردشگری عنصری است وابسته به آب و هوا و اقلیم، بنحوی که آب و هوای مناسب و شناخت کافی از شرایط اقلیمی در مقصد یکی از مهمترین عناصر در بحث گردشگری است و می تواند بعنوان یک عامل جاذب یا دافع برای گردشگران باشد. ...  بیشتر