مقاله پژوهشی
برنامه ریزی توسعه گردشگری با استفاده از مدل Swot (مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی)
1. برنامه ریزی توسعه گردشگری با استفاده از مدل Swot (مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی)

اصغر ضرابی؛ جمال محمدی؛ محمد علی فیروزی؛ مجید گودرزی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1390، صفحه 1-24

چکیده
  هدف کلی این تحقیق بررسی نقش جاذبه‌ها و پتانسیل‌های گردشگری شهرستان نورآباد ممسنی در جذب گردشگران است. روش تحقیق این پژوهش ترکیبی از روش‌های توصیفی، اسنادی و تحلیلی است. لازم به ذکر است که در این تحقیق ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تعیین جایگاه توسعه یافتگی شهرستان‌های استان فارس در شاخص‌های اصلی بخش کشاورزی
2. تعیین جایگاه توسعه یافتگی شهرستان‌های استان فارس در شاخص‌های اصلی بخش کشاورزی

مسعود تقوایی؛ احمد تقدیسی؛ محمد رضا بسحاق

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1390، صفحه 25-40

چکیده
  شناخت و بررسی امکانات و توانایی‌ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی کشاورزی، نخستین گام در فرآیند‏ برنامه ریزی و توسعه کشاورزی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و سطح بندی کشاورزی شهرستان‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ساماندهی و اصلاح حریم شهر اصفهان (نمونه موردی: منطقه رهنان)
3. ساماندهی و اصلاح حریم شهر اصفهان (نمونه موردی: منطقه رهنان)

مهری اذانی؛ مهدی مومنی؛ آناهیتا سلطانی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1390، صفحه 41-66

چکیده
  رهنان در دهه‌های اخیر به علت رشد بی رویه جمعیت و مهاجرپذیری دارای توسعه فیزیکی شدیدی بوده است. این روند ناشی از تاَثیرات متقابل این حوزه شهری با حوزه شهری اصفهان و نواحی روستایی پیرامون خود است و هم چنین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل مکانی سایت‌های امداد رسانی هوایی در مواقع بروز زلزله (مورد: شهر بابل)
4. تحلیل مکانی سایت‌های امداد رسانی هوایی در مواقع بروز زلزله (مورد: شهر بابل)

آزاده عظیمی؛ امین فرجی ملائی؛ صدیقه لطفی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1390، صفحه 67-82

چکیده
  در طول تاریخ همواره سوانح طبیعی محیط دست‌ساخت بشر را دگرگون ساخته و چه بسا تلفات قابل توجه جانی و مالی برجای گذاشته است. بیش از 200میلیون کشته و زخمی در دهه جاری خود به روشنی عمق آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش گردشگری جنگ در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهری مناطق جنگیِ استان خوزستان، با استفاده از مدل TOPSIS
5. نقش گردشگری جنگ در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهری مناطق جنگیِ استان خوزستان، با استفاده از مدل TOPSIS

حسنعلی سبکبار؛ حمیدرضا باغیانی؛ حمیده نورانی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1390، صفحه 83-94

چکیده
  تحوّلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان طی سده‌های اخیر بویژه در زمینه‌ افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی، توسعه‌راه‌های ارتباطی و وسایل حمل‌و‌نقل، افزایش اوقات فراغت و بهبود رفاه اجتماعی، منجر به توسعه‌گردشگری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سطح‌بندی شهرستان‌های استان خراسان رضوی از لحاظ مؤلفه‌های توسعه‌یافتگی فرهنگی
6. سطح‌بندی شهرستان‌های استان خراسان رضوی از لحاظ مؤلفه‌های توسعه‌یافتگی فرهنگی

کبری سرخ کمال؛ مریم بیرانوند زاده؛ سید محمود زنجیرچی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1390، صفحه 95-108

چکیده
  فرهنگ، پایه رفتارهای انسانی به شمار می‌رود و بخش قابل توجهی از رفتارهای اقتصادی نیز بر این بنیان استوار است. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، علاوه بر نابرابری های ناحیه ای، نوعی ناهماهنگی اجتماعی نیزمشاهده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
توان‌سنجی و برنامه‌ریزی گردشگری شهر کاشان
7. توان‌سنجی و برنامه‌ریزی گردشگری شهر کاشان

محمدرضا محبوب فر؛ سیروس شفقی؛ علی زنگی آبادی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1390، صفحه 109-132

چکیده
  گردشگری به عنوان صنعتی نوپا در جهان، در ردیف یکی از سه منبع درآمدی اول به شمار می آید ولی در ایران به دلایل فراوان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. شهرستان کاشان با وجود شرایط جغرافیایی و تاریخی ...  بیشتر