تحلیل فضایی اثرگذاری سرمایة اجتماعی بر تغییرات سطح توسعة پایدار در حوزه‌های روستایی مطالعة موردی: شهرستان بجنورد
2. تحلیل فضایی اثرگذاری سرمایة اجتماعی بر تغییرات سطح توسعة پایدار در حوزه‌های روستایی مطالعة موردی: شهرستان بجنورد

علی قربانی؛ علی اکبر عنابستانی؛ حمید شایان

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.118588.1410

چکیده
  طرح مسئله: در دو دهة اخیر بر مفهوم سرمایة اجتماعی به‌واسطة ارتباط آن با مؤلفه‌های بنیادین اجتماعی شامل آگاهی، مشارکت، اعتماد، انسجام و شبکة اجتماعی در راستای توسعة پایدار جوامع به‌ویژه جوامع روستایی ...  بیشتر
تعیین فصلی‌بودن بارندگی ماهیانه با استفاده از روش Markham در ایستگاههای باران‌سنجی استان اردبیل
3. تعیین فصلی‌بودن بارندگی ماهیانه با استفاده از روش Markham در ایستگاههای باران‌سنجی استان اردبیل

فاطمه دادده؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ اردوان قربانی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 29-42

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.111033.1215

چکیده
  نوسانات عنصر اقلیمی بارش ازنظر مکانی و زمانی و تغییرات شدید آن به تغییرات الگوهای جوی منجر خواهد شد؛ به همین دلیل بررسی روند بارش در مقیاس‌های مختلف زمانی و مکانی از موضوعات مورد علاقه در اقلیم‌شناسی ...  بیشتر
سنجش میزان خلاقیت شهری برمبنای شاخص‌های ایرانی‌اسلامی در کلان‌شهر اصفهان با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند شاخصة ویکور
4. سنجش میزان خلاقیت شهری برمبنای شاخص‌های ایرانی‌اسلامی در کلان‌شهر اصفهان با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند شاخصة ویکور

رضا مختاری؛ احمد مؤذنی؛ بهنام جلیلیان

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 43-66

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.115053.1346

چکیده
  طرح مسئله: در سال‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای برای شناسایی عوامل خلاقیت در شهرها صورت گرفته است؛ به نحوی که امروزه خلاقیت در شهرها به موضوعی رقابتی مبدل شده است. هدف: این پژوهش با هدف تبیین، شناسایی ...  بیشتر
پیش‌بینی توسعة فیزیکی شهر قائن با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای
5. پیش‌بینی توسعة فیزیکی شهر قائن با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

احمد اسدی؛ ابراهیم اکبری؛ نجمه شفیعی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 67-84

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.114824.1336

چکیده
  رشد شهرها و تأثیرات حاصل از آن بر محیط پیرامون، پیامدهای زیان‌باری به دنبال دارد؛ امـا بـا شناخت و آگاهی از نواحی، بررسی، به‌کارگیری و استفادة بهینه از علوم و فناوری‌های جدید می‌توان به سمت توسعة پایدار ...  بیشتر
آشکارسازی سطوح نفوذناپذیر شهری با استفاده از ویژگی‌های بافتی تصویر راداری
6. آشکارسازی سطوح نفوذناپذیر شهری با استفاده از ویژگی‌های بافتی تصویر راداری

مرضیه سهرابی مفرد؛ مسعود بختیاری کیا

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 85-104

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.117592.1392

چکیده
  طرح مسئله: رشد جمعیت شهری و توسعة فیزیکی مداوم شهرها باعث تغییر پوشش طبیعی زمین می‌شود و آن را به پوشش مصنوعی و سطوح نفوذناپذیر تبدیل می‌کند. افزایش چشمگیر این سطوح به پیامدهای منفی در بسیاری از حوزه‌ها ...  بیشتر
سیاست موازنه‌سازی عربستان در برابر ایران در یمن
7. سیاست موازنه‌سازی عربستان در برابر ایران در یمن

مرتضی همتی؛ شهروز ابراهیمی؛ مهناز گودرزی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 105-122

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.119020.1420

چکیده
  طرح مسئله: دلایل تغییر رویکرد محافظه‌کارانة سیاست خارجی عربستان به رویکرد تهاجمی پس از تحولات بهار عربی در یمن چیست؟ هدف: هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل علل تهاجم نظامی عربستان به یمن از دو بعد ژئوپلیتیک ...  بیشتر