مقاله پژوهشی
ارزیابی آسیب‌پذیری محله‌های شهری در برابر زلزله (نمونه موردی: شهر پیرانشهر)
1. ارزیابی آسیب‌پذیری محله‌های شهری در برابر زلزله (نمونه موردی: شهر پیرانشهر)

عیسی ابراهیم زاده؛ دیمن کاشفی؛ سید احمد حسینی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 1-26

چکیده
  زلزله یکی از سوانح طبیعی است که بیشتر کشورها از جمله ایران با تهدیدات آن مواجه اند، ضرورت کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر این سانحه طبیعی، یکی از اهداف مهم برنامه ریزی شهری می باشد. بدین منظور گام اول برای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
برآورد ارزش تفریحی جنگل‌های بلوط شهرستان‌های سیروان و چرداول با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CVM)
2. برآورد ارزش تفریحی جنگل‌های بلوط شهرستان‌های سیروان و چرداول با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CVM)

عباس امینی؛ زینب شهبازی کوچکله

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 27-48

چکیده
  اکوسیستم‌ها و منابع محیطی، میراث ارزنده طبیعیِ جوامع انسانی و اصلی‌ترین سرمایه­های اکوتوریسم به حساب می‌آیند. استفاده تفریحی، از جمله منافع مهم منابع جنگلی، به عنوان بخش اصلی اکوسیستم‌های طبیعی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیلی بر وضعیت مسکن استان اصفهان
3. تحلیلی بر وضعیت مسکن استان اصفهان

اصغر ضرابی؛ محمود محمودزاده

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 49-62

چکیده
  آگاهی از وضعیت مسکن در فرایند برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای، استفاده از شاخص‌های مسکن است. این شاخص‌ها که نشان‌دهنده وضعیت کمی و کیفی مساکن در هر مقطع زمانی است راهنمایی مؤثر برای بهبود برنامه‌ریزی مسکن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی و ارزیابی کاربری اراضی مناطق 9گانه شهر شیراز با استفاده از مدل LQ در محیط GIS
4. بررسی و ارزیابی کاربری اراضی مناطق 9گانه شهر شیراز با استفاده از مدل LQ در محیط GIS

علی اصغر عبدالهی؛ حسین غضنفرپور؛ زهره رضایی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 63-82

چکیده
  "برنامه ریزی کاربری اراضی" در واقع مجموعه فعالیت هایی است که محیط انسانی را مطابق خواسته ها و نیازهای جامعه شهری سامان می بخشد و این مقوله هسته اصلی برنامه ریزی شهری را تشکیل می دهد. امروزه با توجه به توسعه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی و تحلیل چالش های توسعه توریسم روستایی از دیدگاه روستائیان روستاهای هدف گردشگری استان آذربایجان غربی
5. بررسی و تحلیل چالش های توسعه توریسم روستایی از دیدگاه روستائیان روستاهای هدف گردشگری استان آذربایجان غربی

احمد تقدیسی؛ سمیه گودرزی؛ حسن بیک محمدی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 83-100

چکیده
  هدف کلی تحقیق " بررسی و تحلیل چالش های توسعه توریسم روستایی از دیدگاه روستائیان روستاهای هدف گردشگری استان آذربایجان غربی"بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل روستائیان روستاهای هدف گردشگری استان آذربایجان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل و بررسی اثرات قطب صنعتی پارس جنوبی بر ساختار روستاهای استان بوشهر نمونه (شهرستان های عسلویه کنگان،دیر، جم )
6. تحلیل و بررسی اثرات قطب صنعتی پارس جنوبی بر ساختار روستاهای استان بوشهر نمونه (شهرستان های عسلویه کنگان،دیر، جم )

غلامرضا امینی نژاد

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 101-122

چکیده
   اجرای طرح‏های بزرگ صنعتی که امروزه با توجه به پیشرفت‌های صنعتی و تکنولوژیکی به سرعت تحقق می‏یابند حامل تغییر و تحولات فزاینده‌ای در سطوح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهند بود. و از طرف دیگر این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل الگوهای فضایی پراکنده‌رویی در منطقه کلان‌شهری تهران
7. تحلیل الگوهای فضایی پراکنده‌رویی در منطقه کلان‌شهری تهران

هاشم داداش پور؛ امیررضا میری لواسانی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 123-146

چکیده
  مناطق کلان‌شهری به‌عنوان پدیده‌ای نوظهور در مقایسه‌ی دیگر شیوه‌های سکونت انسانی دارای روند شکل‌گیری و گسترش سریع‌تری در عرصه‌های مختلف است. هر منطقه‌ی کلان‌شهری با توجه به ویژگی‌ها و شرایط محیطی ...  بیشتر
تحلیل تعادل محیط زیست طبیعی باتوجه به فرضیه گایا و انطباق با مفاهیمی از آیات قرآن
8. تحلیل تعادل محیط زیست طبیعی باتوجه به فرضیه گایا و انطباق با مفاهیمی از آیات قرآن

فاطمه ساکی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 147-160

چکیده
  درحوزه های معرفت شناسی ،مفاهیم ،اغلب متفاوت به کار گرفته می شوند.لذا علیرغم داشتن ساختار وقلمرو موضوغی همسان، بار مفهومی آن ها در دیدگاههای مختلف یکسان نیست.«تعادل» یکی از این مفاهیم می باشد.مفهوم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی عوامل سازه ای موثر بر حس امنیت فضایی شهروندی در زیرگذرهای کلان شهر مشهد از دیدگاه شهروندان مناطق 11 و 12
9. ارزیابی عوامل سازه ای موثر بر حس امنیت فضایی شهروندی در زیرگذرهای کلان شهر مشهد از دیدگاه شهروندان مناطق 11 و 12

طاهره صادقلو؛ لیلا جوهری

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1394، صفحه 161-180

چکیده
  فضاهای شهری امروزی، مولفه ای برای وقوع نابهنجاری های شهری و در نتیجه عدم وقوع امنیت در شهر می باشند، در بسیاری موارد نوع طراحی فضای کالبدی، نقشی که مکان خاص به خود می گیرد و ابعاد اجتماعی یک محدوده منجر ...  بیشتر