مقاله پژوهشی
تحلیل الگوی تعاملات فضایی عشایر با تأکید بر جریان مردم(مورد مطالعه:زیست بوم بابادی باب ایل بختیاری)
تحلیل الگوی تعاملات فضایی عشایر با تأکید بر جریان مردم(مورد مطالعه:زیست بوم بابادی باب ایل بختیاری)

وحید ریاحی؛ فرزاد محمودیان؛ فرهاد عزیزپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2022.131381.1627

چکیده
  طرح مسئله: تعاملات و جریان های فضایی درون و برون قلمروی بین الگوهای مختلف زیست(بین شهرها - روستاها و کنشگران فضایی عشایری) در سطح نواحی جغرافیایی از جمله زیست بوم های عشایری است. در این راستا تعاملات و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مدل سازی فضایی عوامل مؤثردر تراکم ساختمانی (مورد مطالعه: شهر همدان)
مدل سازی فضایی عوامل مؤثردر تراکم ساختمانی (مورد مطالعه: شهر همدان)

عامر نیک پور؛ بهناز محمدیاری؛ محمد سلیمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2022.127142.1559

چکیده
  درک توسعه فضایی سیستم های شهری همچنان یک موضوع پیچیده و بحث برانگیز است. رشد فیزیکی شهرها الگوهای فضایی متفاوتی را ایجاد می‌کند، که منجر به ایجاد اثرات اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی می‌شود، نحوه گسترش ...  بیشتر