موضوعات = ژئومورفولوژی
تحلیل تغییرات بارش در شرق و غرب تراست اصلی زاگرس

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 97-116

10.22108/sppl.2023.137382.1722

غلام حسن جعفری؛ نرگس فولادی


تحلیل رتبه‌بندی آبراهه‌های حوضه‌های آبریز ایران

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 81-98

10.22108/sppl.2022.131181.1619

غلام حسن جعفری؛ کژال غفوری