موضوعات = گردشگری
شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ادبی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22108/sppl.2024.140903.1775

فرهاد جوان؛ بهزاد پورقریب


تحلیل ادراک و الگوی رفتاری گردشگران خارجی در مقاصد روستایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

10.22108/sppl.2024.140827.1773

حمداله سجاسی قیداری؛ زهرا سلیمانی


مکان‌یابی روستاهای مستعد توسعه گردشگری کشاورزی، مطالعه موردی: شهرستان سمیرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22108/sppl.2024.141052.1781

نرگس وزین؛ علی صادقی؛ زهرا براتی


تبیین راهکارهای توسعۀ گردشگری خلاق در خدمات گردشگری (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 125-146

10.22108/sppl.2023.135565.1675

مسعود تقوایی؛ مرضیه موسوی کیفته؛ فاطمه قاسمی الوری


شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای توسعة منابع انسانی صنعت گردشگری استان اصفهان

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-24

10.22108/sppl.2020.119893.1439

عبدالمجید محمدی نجف آبادی؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی


شناسایی اولویت جاذبه‌های گردشگری بیرجند

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 83-106

10.22108/sppl.2018.111118.1217

مهدی مودودی ارخودی؛ مهدی جوانشیری؛ مرجان نیک شعار


مکانیابی دریاچه های واجد توسعه گردشگری در استان فارس

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 65-80

10.22108/sppl.2017.81485.0

غریب فاضل نیا؛ مهدی معصومی جشنی