ارزیابی تغییرات نمایه‌های فرین بارش در ایران
1. ارزیابی تغییرات نمایه‌های فرین بارش در ایران

امیرحسین حلبیان؛ محمدصادق کیخسروی کیانی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 24-45

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.116339.1371

چکیده
  طرح مسئله: بارش ازجمله متغیرهای بسیار مهم اقلیمی است که تغییرات آن پیامدهای مختلفی ازنظر محیطی، اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد. هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تغییرات شاخص‌های حدی بارش در ایران است. روش: ...  بیشتر
بررسی اثر ذرات گردوغبار کمتر از 5/2 میکرون بر سلامتی در شهر اصفهان
2. بررسی اثر ذرات گردوغبار کمتر از 5/2 میکرون بر سلامتی در شهر اصفهان

عباسعلی آروین

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 111-124

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.112516.1274

چکیده
  طرح مسئله: آلودگی هوای ناشی از ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون به دلیل ترکیب ویژه و ابعاد ذرات، یکی از مهم‌ترین مخاطراتی است که سلامتی انسان را در شهرهای بزرگ ازجمله اصفهان تهدید می‌کند. هدف: هدف این پژوهش، ...  بیشتر
ارزیابی خطر ریزگردها در شمال غرب ایران
3. ارزیابی خطر ریزگردها در شمال غرب ایران

اسمعیل شاهکوئی؛ طاهره رحمانی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 57-80

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.113366.1304

چکیده
  طرح مسئله: یکی از مشکلات زیست‌محیطی در مناطق غربی ایران، فعالیت طوفان‌های گرد و غبار و ریزگردها در اتمسفر شهرهاست. این پدیده از سال ۱۳۶۷ بیشتر استان‌های غرب و جنوب کشور را درگیر ساخته است. گرد و غبار ...  بیشتر
ارزیابی انرژی باد در ایستگاه سینوپتیک اردبیل
4. ارزیابی انرژی باد در ایستگاه سینوپتیک اردبیل

حسین عساکره؛ آذر بیرانوند؛ سیدمهدی دوستکامیان

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 65-82

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.110113.1179

چکیده
  باد، عنصری است که با استفاده از آن انرژی پاک تولید می‌شود؛ اما این عنصر در صورتی که تغییری در آستانة سرعت (به‌صورت افزایشی یا کاهشی) و جهت آن صورت بگیرد یا با عناصر یا پدیده‌های دیگر ترکیب شود، در زمان‌های ...  بیشتر
واکاوی آماری تواتر و تداوم روزهای یخ‌بندان در استان خراسان جنوبی با بهره‌گیری از مدل زنجیرة مارکوف
5. واکاوی آماری تواتر و تداوم روزهای یخ‌بندان در استان خراسان جنوبی با بهره‌گیری از مدل زنجیرة مارکوف

مهناز رستمیان؛ امیرحسین حلبیان

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 39-60

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.105765.1100

چکیده
  امواج سرما و یخ‌بندان از مهم‌ترین پدیده‌های طبیعی است که بیشتر در دورة سرد سال اتفاق می‌افتد. آنچه در این ‌بین سبب توجه به این پدیده شده، بازخوردهای آن در طبیعت و زندگی انسان است که گاه تنش‌های شدید ...  بیشتر