برنامه‌ریزی فضاهای شهری جهت تامین نیازهای معلولین و جانبازان (مطالعه موردی: منطقه دو شهری کرمان)
1. برنامه‌ریزی فضاهای شهری جهت تامین نیازهای معلولین و جانبازان (مطالعه موردی: منطقه دو شهری کرمان)

حسین غضنفرپور؛ علی اصغر عبد الهی؛ فیروزه مراد زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2021.123659.1512

چکیده
  چکیده:یکی از مهمترین مشکلات فضاهای شهری کشور، نامناسب بودن فضاهای آنها در ارتباط با اشخاص معلول می باشد. از این‌ رو هدف این پژوهش، برنامه ریزی فضاهای شهری جهت تامین نیازهای معلولین و جانبازان در منطقه ...  بیشتر
ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهری نمونه موردی: زاهدان
2. ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهری نمونه موردی: زاهدان

حسین یغفوری؛ دیمن کاشفی دوست؛ صدیقه سرگلزایی؛ سجاد قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.123986.1523

چکیده
  چکیدهارزیابی پایداری زیست‌محیطی نشان‌دهنده مجموعه اقداماتی است که اطلاعت مفیدی را در رابطه با تأثیرات محیط‌زیست بر انسان و بالعکس فراهم می‌آورد. پژوهش حاضر در راستای ارزیابی پایداری زیست محیطی شهر ...  بیشتر
تببین تاب آوری اجتماعی بافت فرسوده شهری با بهره گیری از معادلات ساختاری PLS (نمونه موردی منطقه سه شهر اصفهان )
3. تببین تاب آوری اجتماعی بافت فرسوده شهری با بهره گیری از معادلات ساختاری PLS (نمونه موردی منطقه سه شهر اصفهان )

احمد خادم الحسینی؛ مهشید گرجی؛ مهری اذانی؛ حمید صابری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2021.126690.1554

چکیده
  چکیده امروزه، آسیب پذیری شهرها و به ویژه بافت های قدیمی و فرسوده در برابر سوانح طبیعی، تبدیل به یک از دغدغه های اصلی برنامه ریزان ومدیران شهری در سال های اخیر شده است .به همین دلیل تقویت اجتماع ساکن در ...  بیشتر
ببررسی میزان رضایتمندی ساکنان مسکن مهر از کیفیت سکونتی آن با رویکردی ویژه به شاخص‌های مسکن پایدار نمونة موردی: مسکن مهر شهرک بهاران
4. ببررسی میزان رضایتمندی ساکنان مسکن مهر از کیفیت سکونتی آن با رویکردی ویژه به شاخص‌های مسکن پایدار نمونة موردی: مسکن مهر شهرک بهاران

پروین احمدی؛ فرزین چاره جو

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 1-27

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.116756.1378

چکیده
  طرح مسئله: طی یک دهة گذشته طرح مسکن مهر در شهرهای مختلف ایران با هدف فراهم‌کردن سرپناه برای قشر ضعیف جامعه به اجرا درآمده است؛ اما بی‌اعتنایی به کیفیت‌های اجتماعی‌فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و زیست‌محیطی ...  بیشتر
تصویرسازی سنجش پایداری مسکن از دیدگاه عدالت فضایی با ترکیب روش معادلات ساختاری و تحلیل چندمتغیرة فازی نمونة پژوهش: منطقة یک کلان‌شهر تبریز
5. تصویرسازی سنجش پایداری مسکن از دیدگاه عدالت فضایی با ترکیب روش معادلات ساختاری و تحلیل چندمتغیرة فازی نمونة پژوهش: منطقة یک کلان‌شهر تبریز

حسن محمودزاده؛ نیر آقازاده؛ مهدی هریسچیان

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 66-85

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.119594.1430

چکیده
  طرح مسئله: مسکن، بخش بسیار بزرگی از کاربری‌های شهری را به خود اختصاص داده و از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روانی، کالبدی و زیست‌محیطی مهم است و نقش مهمی را در محیط شهری ایفا می‌کند؛ بنابراین ...  بیشتر
سه داستان باورپذیر از آیندة شهر اصفهان آینده‌نگاری شهری با رویکرد سناریونگاری
6. سه داستان باورپذیر از آیندة شهر اصفهان آینده‌نگاری شهری با رویکرد سناریونگاری

محسن طاهری دمنه؛ معصومه کاظمی؛ زهرا حیدری دارانی

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.118385.1409

چکیده
  طرح مسئله: شهر، سامانه‌ای پیچیده از تعاملات اجتماعی و اقتصادی میان انبوهی از عوامل انسانی و غیرانسانی است که برنامه‌ریزی و مدیریت آن به رویکردهای جدید نیاز دارد. آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری ازجمله گفتمان‌های ...  بیشتر
ارزیابی و سنجش شاخص‌های شکوفایی شهری (CPI) در کلان‌شهر تهران
7. ارزیابی و سنجش شاخص‌های شکوفایی شهری (CPI) در کلان‌شهر تهران

سعیده علوی؛ حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 77-97

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.118069.1402

چکیده
  طرح مسئله: شکوفایی شهری، یکی از بهترین تلاش‌های بشری در طول تاریخ بوده است. در این زمینه، سازمان اسکان بشر در سال 2012، بحث شکوفایی شهری را با هدف تحقق سکونتگاههای پایدار و انسانی و ایجاد شهرهای بهتر و موفق‌تر ...  بیشتر
ارزیابی زیرساخت‌ها و جاذبه‌های گردشگری در منطقة اورامانات استان کرمانشاه
8. ارزیابی زیرساخت‌ها و جاذبه‌های گردشگری در منطقة اورامانات استان کرمانشاه

حسین نظم فر؛ چنور محمدی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 43-66

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.114892.1338

چکیده
  رشد روزافزون و شتابندة گردشگری موجب شده است بسیاری از صاحب‌نظران قرن 20 را «قرن گردشگری» بنامند. این صنعت بر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند مبادلات خارجی، درآمدها، اشتغال، قیمت‌ها، ...  بیشتر
تحلیل فضایی تغییرات اندازة شهر با میزان آسیب‌پذیری اجتماعی؛ مطالعة موردی: شهرهای با بیش از 10 هزار نفر جمعیت در ایران
9. تحلیل فضایی تغییرات اندازة شهر با میزان آسیب‌پذیری اجتماعی؛ مطالعة موردی: شهرهای با بیش از 10 هزار نفر جمعیت در ایران

سیدعباس رجائی؛ کرامت الله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی؛ محمد سینا شهسواری

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.113172.1293

چکیده
  طرح مسئله: امروزه بیشتر کشورهای جهان با گسترش پدیدة شهرنشینی مواجهاند. در هر سیستم شهری، شهرهایی با اندازه‌های مختلف و کارکردها و مشخصات متفاوت وجود و هریک از این شهرها میزانی از آسیب‌پذیری اجتماعی ...  بیشتر
هویت مکانی و عوامل مؤثر بر آن در محلات قدیمی نمونة مطالعه: محلة کلاه‌فرنگی سبزوار
10. هویت مکانی و عوامل مؤثر بر آن در محلات قدیمی نمونة مطالعه: محلة کلاه‌فرنگی سبزوار

سعید حسین آبادی؛ محمد سلمانی مقدم؛ مریم نوری دشتبان

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 89-110

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.81525.0

چکیده
  مکان‌ها سازندة بخشی از هویت افرادند؛ اما امروزه مکان‌های شهری ازجمله محلات متأثر از شهرنشینی و شهرسازی جدید معنای خود را از دست داده‌اند که نتیجة این فرایند، تضعیف هویت مکانی شهروندان امروزی بوده ...  بیشتر
تحلیل نابرابری فضایی در برخورداری از کاربری‌های خدمات شهری؛ نمونة موردی: شهر یزد
11. تحلیل نابرابری فضایی در برخورداری از کاربری‌های خدمات شهری؛ نمونة موردی: شهر یزد

نجما اسمعیل پور؛ مهدی شکیبامنش

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 71-88

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.112736.1282

چکیده
  از مهم‌ترین دغدغه‌های برنامه‌ریزان و مدیران شهری، نحوة توزیع، تخصیص منابع و خدمات شهری به‌صورت عادلانه در مناطق مختلف شهر برحسب نیازهای جامعة شهری است. توزیع‌نشدن بهینة خدمات میان مناطق و محلات مختلف ...  بیشتر
ارزیابی فضایی هسته‌های فرعی پیشنهادی طرح جامع جدید شهر تبریز برای تبدیل به مراکز توسعة حمل‌ونقل‌محور (TOD)
12. ارزیابی فضایی هسته‌های فرعی پیشنهادی طرح جامع جدید شهر تبریز برای تبدیل به مراکز توسعة حمل‌ونقل‌محور (TOD)

ابوالفضل قنبری؛ محمد علی سالکی ملکی؛ معصومه قاسمی خویی

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 23-46

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.112511.1273

چکیده
  طرح مسأله: انتقادات واردشده به مدرنیسم در شهرسازی به پدیدآمدن رویکردهای مبتنی بر پست‌مدرنیسم و پیرو آن رویکردهای زیست‌محیطی و توسعة پایدار شهری منجر شد. توسعة حمل‌ونقل‌محور (TOD)، یکی از مصادیق توسعة ...  بیشتر
امکان‌سنجی اجرای طرح پیاده‌مداری با تأکید بر شاخص حمل‌ونقل شهری؛ نمونة موردی: خیابان امام خمینی شهر دزفول
13. امکان‌سنجی اجرای طرح پیاده‌مداری با تأکید بر شاخص حمل‌ونقل شهری؛ نمونة موردی: خیابان امام خمینی شهر دزفول

یونس غلامی؛ محسن شاطریان؛ محمدرضا بسحاق؛ معصومه جهانی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.101284.1011

چکیده
  طرح مسئله: امروزه بیشتر فضاهای عمومی شهری و خیابان‌ها به دلیل افزایش بی‌رویة وسایل نقلیه و وابستگی الگوی زندگی شهری به آنها به‌شدت زیر سلطة ماشین درآمده و همین امر موجب بروز مشکلات فراوانی در مسائل ...  بیشتر
بررسی و تحلیل توزیع جغرافیایی آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر اعتیاد در اصفهان، چالش‌ها و نگرانی‌ها
14. بررسی و تحلیل توزیع جغرافیایی آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر اعتیاد در اصفهان، چالش‌ها و نگرانی‌ها

علی قنبری برزیان؛ حمید دهقانی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 39-56

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.113459.1308

چکیده
  مقدمه: جمهوری اسلامی ایران طی چهل سال اخیر برای مهار و کنترل آسیب‌های اجتماعی ازجمله اعتیاد و پیشگیری از آنها، هزینه‌های مادی و معنوی و غیرمستقیم فراوانی متحمل شده است. شیوع و گسترش نگران‌کنندة این ...  بیشتر
تحلیل شاخص‌های جنبش شهرهای آرام در مناطق پانزده‌گانة شهر اصفهان
15. تحلیل شاخص‌های جنبش شهرهای آرام در مناطق پانزده‌گانة شهر اصفهان

رضا مختاری ملک آبادی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 103-128

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.111274.1225

چکیده
  طرح مسئله: امروزه عباراتی مانند جهان پرشتاب، تغییرات سریع محیطی، حمل‌ونقل سریع‌السیر و… بسیار شنیده می‌شود. انسان‌ها در عصر شتاب‌زدگی به هم توصیه می‌کنند از این قافلة سرعت عقب نمانند. بر این اساس ...  بیشتر
تحلیل فضایی فقر شهری با روش تحلیل عاملی؛ نمونة مطالعه: قائمشهر
16. تحلیل فضایی فقر شهری با روش تحلیل عاملی؛ نمونة مطالعه: قائمشهر

عامر نیک پور؛ صدیقه لطفی؛ میلاد حسنعلی زاده

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 103-124

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.111833.1244

چکیده
  طرح مسئله: یکی از مهم‌ترین معضلات شهری، شکل‌گیری و تمرکز پدیدة فقر است که از عوامل اصلی ناپایداری شهرها به شمار می‌رود. هدف: هدف از این پژوهش، تحلیل پراکنش فضایی شاخص‌ها و نماگرهای فقر شهری در قائمشهر ...  بیشتر
تحلیل تأثیرات زمینه‌های ادراکی و دلبستگی مکانی بر وفاداری کنشی گردشگران (نمونة موردی: بازار تاریخی تبریز)
17. تحلیل تأثیرات زمینه‌های ادراکی و دلبستگی مکانی بر وفاداری کنشی گردشگران (نمونة موردی: بازار تاریخی تبریز)

فرزین حق پرست؛ مازیار آصفی؛ الناز ابی زاده

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 25-44

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.113162.1292

چکیده
  طرح مسئله: بازار تاریخی تبریز، یکی از مهم‌ترین گنجینه‌های معماری و شهرسازی ایرانی، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بسیاری دارد. امروزه بی‌توجهی به زمینه‌های ادراکی، ارزش‌ها، معانی و وابسته‌کردن آنها به ...  بیشتر
مکان‌یابی اسکان موقت زلزله‌زدگان در بافت تاریخی؛ مبانی و راهبردها مطالعة موردی: محلة محتشم کاشان
18. مکان‌یابی اسکان موقت زلزله‌زدگان در بافت تاریخی؛ مبانی و راهبردها مطالعة موردی: محلة محتشم کاشان

احمد دانایی نیا؛ محمدعلی زاغیان

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 27-46

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.110736.1204

چکیده
  تجارب زلزله‌های پیشین در ایران حاکی از نبود برنامة اسکان مبتنی بر ظرفیت‌های مکانی جامعة آسیب‌دیده است. به دلیل آسیب‌پذیری زیاد بافت‌های تاریخی و به‌منظور کاهش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از ...  بیشتر
تبیین و ارزیابی عوامل تاثیرگذار در مطلوبیت میدان شهری مطالعه موردی: میدان ساعت تبریز
19. تبیین و ارزیابی عوامل تاثیرگذار در مطلوبیت میدان شهری مطالعه موردی: میدان ساعت تبریز

لیلا رحیمی

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 67-88

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.110744.1205

چکیده
  طرح مسئله: میدان‌ها در ارتقای کیفی فضاهای شهری نقش مهمی را ایفا می‌کنند؛ اما متأسفانه بیشتر فضاهای شهری امروزی ازجمله میدان‌ها به‌ویژه میدان‌های مرکزی و تاریخی مطلوبیت و کیفیت مناسب را ندارند. هدف: ...  بیشتر
سنجش عملکرد فضاهای پشتیبان شبکة پیاده‌راهی در بافت مرکزی شهرکرد
20. سنجش عملکرد فضاهای پشتیبان شبکة پیاده‌راهی در بافت مرکزی شهرکرد

حسین مشرف دهکردی؛ اسماعیل شیعه

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 47-66

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.110546.1197

چکیده
  طرح مسئله: یکی از راهکارهای افزایش کیفیت محیط، توجه به موضوع پیاده‌مداری و حمایت از فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی است. بدیهی است ارتقای شاخص‌های پیاده‌مداری منوط به برنامه‌ریزی دقیق در عرصه‌های مختلف ...  بیشتر
برنامه‌ریزی راهبردی سفرهای درون شهری ایمن و روان با تاکید بر اهداف سفر مطالعه موردی: محدوده مرکزی شهرکرمان
21. برنامه‌ریزی راهبردی سفرهای درون شهری ایمن و روان با تاکید بر اهداف سفر مطالعه موردی: محدوده مرکزی شهرکرمان

حسین غضنفرپور؛ مسلم قاسمی؛ محمد رحیمی

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 107-130

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.110480.1193

چکیده
  سفرهای درون شهری و برون شهری خواه به منظور جابجایی کالا و خواه با هدف جابجایی مسافر، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های روزمره ما را تشکیل می‌دهد و در واقع تنها از طریق سفر قادر به فعالیت در مکان‌های مختلف خواهیم ...  بیشتر
ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان رضایت مردم از پارک‌های شهر اهواز با مدل رضایت - اهمیت
22. ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان رضایت مردم از پارک‌های شهر اهواز با مدل رضایت - اهمیت

احمد پوراحمد؛ بهار حبیبیان

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 61-80

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.81102.0

چکیده
  ماهیت پیچیدة شهرهای امروز فراهم‌کردن کیفیت‌های مورد انتظار و بر مبنای سلایق ساکنان شهرها را دشوار کرده است و مدیریت شهری بدون ارزیابی و پایش فضاهای عمومی و همگام‌سازی آنها با نیاز مخاطبان قادر نخواهد ...  بیشتر
ارزیابی تغییرات پوشش اراضی شهرکرد و پیش‌بینی آیندة آن با بهره‌گیری از داده‌های دورسنجی و مدل CA-Markov
23. ارزیابی تغییرات پوشش اراضی شهرکرد و پیش‌بینی آیندة آن با بهره‌گیری از داده‌های دورسنجی و مدل CA-Markov

الهام کیانی سلمی؛ عطاالله ابراهیمی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 71-88

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.109227.1159

چکیده
  تهیة نقشة کاربری اراضی با بهره‌گیری از داده‌های دورسنجی، یکی از جدیدترین و پرکاربردترین روش‌های تهیة نقشة کاربری اراضی و مقایسة کاربری‌های موجود است. هدف از این پژوهش، ارزیابی روند تغییرات اراضی ...  بیشتر
گذار از بازار کار شهری به بازار کار منطقه‌ای در ایران (تحلیلی بر داده‌های جمعیت شناور)
24. گذار از بازار کار شهری به بازار کار منطقه‌ای در ایران (تحلیلی بر داده‌های جمعیت شناور)

حسین منصوریان؛ سیدعباس رجائی؛ حسن عاشوری؛ احمد حاتمی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 51-70

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.108542.1146

چکیده
  رفت‌وآمدهای روزانه، یکی از مهم‌ترین پیامدهای نبود تطابق فضایی میان مکان‌ سکونت و کار است. پژوهشگران، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در سال‌های اخیر به این پدیده به سبب آثار اقتصادی، اجتماعی و محیطی ...  بیشتر
تحلیل فضایی مؤلفه‌های تاب‌آوری کالبدی بافت‌های فرسودة شهری در برابر زلزله (مطالعة موردی: منطقة 10 شهرداری تهران)
25. تحلیل فضایی مؤلفه‌های تاب‌آوری کالبدی بافت‌های فرسودة شهری در برابر زلزله (مطالعة موردی: منطقة 10 شهرداری تهران)

احمد پوراحمد؛ کرامت الله زیاری؛ علیرضا صادقی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 111-130

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.109941.1178

چکیده
  یکی از مهم‌ترین الزامات، پرداختن به مسائل کالبدی بافت‌های مسکونی در شهرها، تبیین مفهوم تاب‌آوری و پیرو آن مقاوم‌سازی این بافت‌ها در مواجهه با حوادث و مخاطرات احتمالی است. قلمرو پژوهش حاضر منطقة 10 ...  بیشتر