موضوعات = جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی عناصر سرزندگی فضا در پیاده‌راه جهانشهر کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22108/sppl.2024.138999.1744

مینا حیدری تمرآبادی؛ حبیب اله فصیحی؛ تاج الدین کرمی


مطالعه تاریخی اثرات زلزله سال 1309ش/1930م شهر سلماس بر جغرافیایی انسانی و تاریخی این منطقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22108/sppl.2024.140275.1767

زینب احمدوند؛ توحید ملک زاده دیلمقانی


بررسی و ارزیابی توان اکولوژیکی توسعۀ شهر شاهین‎شهر

دوره 13، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 47-70

10.22108/sppl.2023.136376.1693

مجید گودرزی؛ فهیمه فدایی جزی؛ زهرا سلطانی


تحلیل فضایی شاخص‌های شهر هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا در کلانشهر مشهد

دوره 13، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 71-96

10.22108/sppl.2023.138037.1732

علی اکبر عنابستانی؛ محسن کلانتری؛ نسیم نیکنامی


تحلیل فضایی ارزش مبادله‌ای مسکن ‌شهری (مورد مطالعه: منطقۀ ۱۰ تهران)

دوره 13، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 115-148

10.22108/sppl.2024.136409.1692

اسماعیل عیسی زاده؛ طاهر پریزادی؛ موسی کمانرودی کجوری


ارزیابی مسیرهای دوچرخهسواری از‌لحاظ حرکت و دسترسی با بهره از روش MABAC (مورد مطالعاتی: منطقۀ 1 و 3 شهر اصفهان)

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 29-54

10.22108/sppl.2023.136759.1702

همایون نورائی؛ سارا رمضانی؛ مهدی بدری‌زاده؛ نگین حسن‌زاده؛ مطهر شامحمدی؛ مصطفی عبداللهی


کاربست نظریۀ کنشگر-شبکۀ برونو لاتور در خوانش مفهوم «فضا»1

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 79-106

10.22108/sppl.2023.137926.1730

حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ سعید زنگنه شهرکی؛ رضا کانونی


آسیب‌شناسی کالبدی-اجتماعی بافت تاریخی شهر شوشتر

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 41-64

10.22108/sppl.2023.137359.1721

حبیب اله فصیحی؛ طاهر پریزادی؛ آذر داودی


جایگاه مشارکتی کاربر در فرآیند طراحی فضاهای مسکونی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 117-138

10.22108/sppl.2023.136521.1695

حامد بیتی؛ ابوالفضل چهاردولی؛ جاوید آریان


بررسی نقش و جایگاه مدیریت شهری در برندسازی شهری (موردمطالعه: شهر اصفهان)

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 25-46

10.22108/sppl.2022.134138.1663

رضا مختاری ملک آبادی؛ سید رامین غفاری؛ مریم لارابی