موضوعات = جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
توسعه مدیریت روستایی؛ شناخت سناریوهای آینده برای روستاهای شهرستان جیرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22108/sppl.2024.140052.1764

محمود فال سلیمان؛ محمد حجی پور؛ عطیه سالاری


تبیین پایداری صنعت دام‌پروری استان اصفهان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 99-120

10.22108/sppl.2022.130233.1607

اصغر صالحی؛ پریسا کرباسی


تحلیل فضایی فقر روستایی در شهرستان کوهدشت

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 25-48

10.22108/sppl.2020.120996.1462

محمدامین خراسانی؛ مجید محمدی