نقش حس تعلق مکانی بر توانمندی روانی خانوارهای روستایی در مقابله با خشکسالی در بخش مرکزی شهرستان باوی
1. نقش حس تعلق مکانی بر توانمندی روانی خانوارهای روستایی در مقابله با خشکسالی در بخش مرکزی شهرستان باوی

مسلم سواری؛ حسن طاهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.123435.1508

چکیده
  Problem Statement: Farmers frequently cope with risks due to the uncertainty of climatic conditions. Population growth, changes in agricultural policies, environmental regulations and the degradation of natural resources such as soil and water also present farmers with numerous challenges. Goal: The role of spatial belonging to the psychological ability to deal ...  بیشتر
نقش مدیریت منابع آب بر معیشت پایدار خانوارهای نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان مزرعه شمالی و جنوبی شهرستان آق‌قلا
2. نقش مدیریت منابع آب بر معیشت پایدار خانوارهای نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان مزرعه شمالی و جنوبی شهرستان آق‌قلا

عبدالقیوم منتظری؛ بهمن صحنه؛ عبدالعظیم قانقرمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.122008.1478

چکیده
  کمبود آب یکی از بزرگترین چالش‌های قرن حاضر بوده و با توجه به رشد روز افزون جمعیت، مصرف و تقاضا برای آب به خصوص برای روستاییان که اغلب در بخش کشاورزی فعالیت دارند، همواره رو به افزایش است. چنین وضعیتی موجب ...  بیشتر
تحلیل فضایی شاخصهای شکل‌گیری روستای خلاق در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: منطقه سیستان)
3. تحلیل فضایی شاخصهای شکل‌گیری روستای خلاق در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: منطقه سیستان)

حسنعلی جهانتیغ؛ علی اکبر عنابستانی؛ محمودرضا میرلطفی؛ امیدعلی خوارزمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.123383.1505

چکیده
  طرح مسئله: وجود آشفتگی و نابسامانی در سکونتگاه‌های روستایی باعث شده تا اکثر کشورها در جستجوی شناخت یا خلق راه و روش‌های جدید برای تحقق توسعۀ روستایی باشند. در این بین، ارزیابی شاخص‌های روستای خلاق در ...  بیشتر
تحلیل فضایی فقر روستایی در شهرستان کوهدشت
4. تحلیل فضایی فقر روستایی در شهرستان کوهدشت

محمدامین خراسانی؛ مجید محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1399

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.120996.1462

چکیده
  طرح مساله: فقر در نواحی روستایی در اثر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی و در نهایت در اثر عدم توسعه روستایی شکل گرفته است. کشور ما نیز همانند کشورهای درحال توسعه با مسئله فقر و گستردگی این ...  بیشتر
تحلیل وضعیت سرمایة اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بخش میانکوه شهرستان اردل با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری
5. تحلیل وضعیت سرمایة اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بخش میانکوه شهرستان اردل با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

حمید نظری سرمازه؛ سید اسکندر صیدایی؛ معصومه احمدوند

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 113-131

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.121468.1468

چکیده
  طرح مسئله: سرمایة اجتماعی نخست ارزش حاصل از منابع نهفته در روابط اجتماعی با دیگران تعریف شد؛ پس از آن با بررسی رفتار و گرایش افراد به حوزة عمومی تطبیق یافت. این سازگاری با تغییر مفهوم‌سازی از جامعه به‌مثابة ...  بیشتر
تزاحم فضایی در نواحی روستایی پیرامون کلان‌شهر تهران نمونة پژوهش: بخش رودبار قصران
6. تزاحم فضایی در نواحی روستایی پیرامون کلان‌شهر تهران نمونة پژوهش: بخش رودبار قصران

حمید جلالیان؛ مرضیه شوقی؛ فرهاد عزیزپور

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 86-112

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.120281.1453

چکیده
  طرح مسئله: کلان‌شهرها به دلیل تمرکز بیش از حد جمعیت و سرمایه، برای رشد و گسترش خود به سوی نواحی پیرامونی کشیده و با خورندگی روستاها و زمین‌های پیرامون، تحولات مختلفی ازجمله تغییر کاربری زمین‌ها را سبب ...  بیشتر
بررسی آثار اجرای طرح‌های هادی روستایی بر کاهش تصرفات اراضی و حاشیه‌نشینی شهرها؛ نمونة پژوهش: روستاهای حومة شهر سراوان (دزک تا آسپیچ)
7. بررسی آثار اجرای طرح‌های هادی روستایی بر کاهش تصرفات اراضی و حاشیه‌نشینی شهرها؛ نمونة پژوهش: روستاهای حومة شهر سراوان (دزک تا آسپیچ)

صفرعلی گرگیج؛ سیروس قنبری؛ سید هادی طیب‌نیا

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 98-117

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.116991.1382

چکیده
  طرح مسئله: اجرای طرح‌های هادی و مدیریت زمین‌های کشاورزی در اطراف شهر سراوان، یکی از اولویت‌ها برای توسعة این شهر است؛ زیرا بی‌توجهی به این سکونتگاههای پیرامونی، مشکلاتی را برای سراوان همانند شهرهای ...  بیشتر
نقش «سرمایة اجتماعی» و «هویت اجتماعی» بهره‌برداران در مدیریت طرح‌های ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها نمونة پژوهش: رودخانة سیمره
8. نقش «سرمایة اجتماعی» و «هویت اجتماعی» بهره‌برداران در مدیریت طرح‌های ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها نمونة پژوهش: رودخانة سیمره

اصغر صالحی

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 66-76

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.120595.1455

چکیده
  «سرمایة اجتماعی» و «هویت اجتماعی» ازجمله اصلی‌ترین عوامل تداوم زندگی اجتماعی محسوب می‌شوند. سرمایة اجتماعی با تسهیل فرایند همکاری افراد برای دستیابی به اهداف مشترک، باعث صرفه‌جویی بیشتر ...  بیشتر
تحلیل دیدگاه عشایر دربارة کیفیت خدمات صندوق بیمة اجتماعی روستاییان و عشایر نمونة مطالعه: دهستان چغاخور استان چهارمحال و بختیاری
9. تحلیل دیدگاه عشایر دربارة کیفیت خدمات صندوق بیمة اجتماعی روستاییان و عشایر نمونة مطالعه: دهستان چغاخور استان چهارمحال و بختیاری

فرهاد عزیزپور؛ فرزاد محمودیان؛ سمیه عزیزی

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 47-65

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.117003.1384

چکیده
  طرح مسئله: بیمة اجتماعی، برخورداری از «اطمینان» و «تأمین» در زندگی اجتماعی است. با توجه به اینکه جامعة عشایری همواره با چالش‌ها، آسیب‌پذیری‌ها و شرایط خطر مواجه است، بیمه و خدمات بیمه‌ای ...  بیشتر
تحلیل رفتار زیست‌محیطی عشایر پیش و پس از اجرای طرح جایکا مطالعة موردی: بخش بازفت استان چهارمحال و بختیاری
10. تحلیل رفتار زیست‌محیطی عشایر پیش و پس از اجرای طرح جایکا مطالعة موردی: بخش بازفت استان چهارمحال و بختیاری

داوود مهدوی؛ رقیه علیجانی علیجانوند؛ رضا مهاجر

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 83-108

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.113138.1290

چکیده
  امروزه بحران‌های زیست‌محیطی به طرز نگران‌کننده‌ای زندگی انسان را تهدید کرده است؛ تا حدی که حیات انسان و سایر موجودات کرة خاکی را به مخاطره انداخته است. نگاهی گذرا به وضعیت محیط زیست در دهه‌های اخیر ...  بیشتر
ضرورت شناسایی روستاهای دارای توان توسعه در فرایند برنامه‌ریزی؛ نمونة موردی: شهرستان بیجار
11. ضرورت شناسایی روستاهای دارای توان توسعه در فرایند برنامه‌ریزی؛ نمونة موردی: شهرستان بیجار

کیومرث ایراندوست؛ کسری آشوری؛ روح الله تولایی

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 47-70

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.113925.1321

چکیده
  کاهش سهم جمعیت روستایی کشور و نیز شمار روستاها در چند دهة گذشته، پرسش‌هایی بنیادین را دربارة آینده و جایگاه روستا در نظام برنامه‌ریزی ملی و نیز نظام سکونتگاهی مطرح کرده است. پیش ‌از این دوره، روستا ...  بیشتر
واکاوی نقش فعالیت‌های ماهیگیری کوچک‌مقیاس در توسعة اقتصادی و اجتماعی روستاهای ساحلی مکران؛ مطالعة موردی: شهرستان جاسک
12. واکاوی نقش فعالیت‌های ماهیگیری کوچک‌مقیاس در توسعة اقتصادی و اجتماعی روستاهای ساحلی مکران؛ مطالعة موردی: شهرستان جاسک

محمد صبوری؛ اسکندر صیدایی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 81-102

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.112626.1281

چکیده
  مقدمه و هدف: بسیاری از ساکنان روستاهای ساحلی به فعالیت‌های ماهیگیری مشغول‌اند. ماهیگیری کوچک‌مقیاس در سواحل مکران، منبع مهم اشتغال، درآمد و تغذیه برای روستاهای ساحلی است که ویژگی‌ها و آثار آن به‌خوبی ...  بیشتر
ارزیابی عملکرد و نحوة توزیع فضایی دفاتر ICT روستایی (مطالعة موردی: شهرستان لنجان - استان اصفهان)
13. ارزیابی عملکرد و نحوة توزیع فضایی دفاتر ICT روستایی (مطالعة موردی: شهرستان لنجان - استان اصفهان)

اصغر نوروزی؛ زهرا امینی؛ صدیقه کیانی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 61-80

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.112501.1272

چکیده
  طرح مسئله: امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، یکی از مؤثرترین رویکردها در توسعة پایدار روستایی است و بی‌تردید دگرگونی‌های گسترده‌ای را در ابعاد مختلف زندگی انسان در پی دارد. تأثیرگذاری آن بر جوامع انسانی ...  بیشتر
تحلیل محتوای کیفی سیاست‌های فضایی توسعة روستایی کشور پس از انقلاب اسلامی
14. تحلیل محتوای کیفی سیاست‌های فضایی توسعة روستایی کشور پس از انقلاب اسلامی

سیدعلی بدری؛ محمدرضا رضوانی؛ پروین خدادادی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.113288.1295

چکیده
  نگرش یکپارچه به عناصر کلیدی سیاست‌گذاری فضایی روستایی شامل مکان‌ها، مردم و فعالیت‌ها در تدوین قوانین، برنامه‌ها و سیاست‌ها موجب توسعة پایدار روستایی می‌شود. نبود نگرش یکپارچه و بخشی‌نگری در فرایند ...  بیشتر
نقش طرح هادی در جهانی‌شدن ویژگی‌های مناطق روستایی مطالعة موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب
15. نقش طرح هادی در جهانی‌شدن ویژگی‌های مناطق روستایی مطالعة موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب

صادق اصغری لفمجانی؛ حمیدرضا نسیمی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 81-102

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.111426.1236

چکیده
  طرح‌مسأله: تهیه و اجرای طرح هادی از مهم‌ترین راهبردهای توسعة روستایی است. این طرح‌ با طیف گسترده‌ای از اقدامات، جایگاه ویژه‌ای در جهانی‌شدن ویژگی‌های مناطق روستایی دارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ...  بیشتر
تحلیلی بر ارتباط زیست‌پذیری و تاب‌آوری جوامع روستایی مطالعة موردی: روستاهای شهرستان مریوان
16. تحلیلی بر ارتباط زیست‌پذیری و تاب‌آوری جوامع روستایی مطالعة موردی: روستاهای شهرستان مریوان

سعدی محمدی؛ سوران منوچهری

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 89-110

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.110922.1207

چکیده
  طرح مسئله: آسیب‌پذیری زیاد در نواحی روستایی و ناتوانی رویکردها و برنامه‌های توسعة روستایی در طول چند دهه در کاهش آن، موجب شد پیشگیری در قالب رویکرد تاب‌آوری برگرفته‌شده از الگوی پایداری به‌منزلة ...  بیشتر
بررسی چالش‌های توسعۀ کارآفرینی سبز دریاچه‌ای در منطقة سیستان
17. بررسی چالش‌های توسعۀ کارآفرینی سبز دریاچه‌ای در منطقة سیستان

علی اکبر عنابستانی؛ حسنعلی جهانتیغ

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.109105.1156

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی چالش‌ها و موانع پیش روی کارآفرینی سبز دریاچه‌ای در روستاهای منطقة سیستان است. جامعة نمونة این پژوهش علاوه بر 11 متخصص درزمینة روستایی و کشاورزی، ساکنان 7 روستا از توابع منطقة ...  بیشتر
بررسی موانع و چالش‌های پیش روی زنان در بازاریابی فرآورده‌‌های لبنی (مطالعة موردی: مناطق روستایی دهستان سرچهان، شهرستان بوانات)
18. بررسی موانع و چالش‌های پیش روی زنان در بازاریابی فرآورده‌‌های لبنی (مطالعة موردی: مناطق روستایی دهستان سرچهان، شهرستان بوانات)

خدیجه بوزرجمهری؛ مهدی معصومی

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.111441.1237

چکیده
  فرآورده‌های لبنی از مهم‌ترین مواد غذایی تمام جوامع به شمار می‌آید و سهم مهمی در اقتصاد و توسعة جوامع روستایی دارد. زنان روستایی و عشایری کشور ما در تولید این محصولات نقش پررنگی ایفا می‌کنند؛ اما سیستم ...  بیشتر
تحلیل آثار تاب‌آوری بر سرزندگی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان دیواندره
19. تحلیل آثار تاب‌آوری بر سرزندگی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان دیواندره

مسلم سواری؛ بهمن خسروی پور

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 19-40

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.113150.1291

چکیده
  خانوارهای روستایی به دلیل وابستگی معیشت آنان به بخش کشاورزی بیش از سایر قشرهای جامعه از خشکسالی‌ها آسیب دیده‌اند. تعداد زیادی از آنان به دلیل نبود تاب‌آوری مناسب از بخش کشاورزی خارج شده‌اند و سرزندگی ...  بیشتر
تحلیل آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر حکمروایی خوب روستایی مطالعة موردی: شهرستان مشکین‌شهر
20. تحلیل آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر حکمروایی خوب روستایی مطالعة موردی: شهرستان مشکین‌شهر

وکیل حیدری ساربان

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 41-64

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.112331.1263

چکیده
  طرح مساله: فناوری اطلاعات و ارتباطات، موتور رشد و منبع انرژی برای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی هر کشوری به‌ویژه کشورهای جهان سوم محسوب می‌شود و افزون بر این، این فناوری نقش محوری در زندگی روزمرة انسان‌ها ...  بیشتر
تبیین نقش شوراهای اسلامی و میزان مشارکت مردم در توسعة روستایی (مطالعة موردی: دهستان‌های بخش کلباد شهرستان گلوگاه)
21. تبیین نقش شوراهای اسلامی و میزان مشارکت مردم در توسعة روستایی (مطالعة موردی: دهستان‌های بخش کلباد شهرستان گلوگاه)

حسین نظم فر؛ فاطمه محمدی؛ محبوبه یزدان پناه

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 25-38

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.81248.0

چکیده
  بررسی عملکرد شوراهای اسلامی و نقش مشارکت مردم در توسعة روستایی، یکی از موضوعات مهم در حوزة مدیریت روستایی است. هدف این پژوهش، بررسی عملکرد شوراهای اسلامی و میزان مشارکت مردم در توسعة روستایی در دهستان‌های ...  بیشتر
تحلیل جغرافیایی نوع و پراکندگی جرائم طی فصول سال در نواحی روستایی شهرستان نیمروز
22. تحلیل جغرافیایی نوع و پراکندگی جرائم طی فصول سال در نواحی روستایی شهرستان نیمروز

حمید حیدری مکرر؛ فاطمه حیدری

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 105-126

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.108386.1139

چکیده
  جرم و انحراف از هنجارهای رسمی تاریخچه‌ای به قدمت زندگی انسان دارد و از زمان‌های بسیار دور توجه اندیشمندان را جلب کرده است. درواقع جرم و انحراف، چراغ پرخطری است که نشان از کمبودها و نقایص جامعه و معمولاً ...  بیشتر
تحلیل استفاده از فروشگاه‌های اینترنتی برای عرضة محصولات روستایی
23. تحلیل استفاده از فروشگاه‌های اینترنتی برای عرضة محصولات روستایی

مسعود صفری علی اکبری؛ فاطمه منوچهری؛ حجت اله صادقی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 89-110

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.107407.1122

چکیده
  همواره روستاییان در فروش محصولات خود با مشکلات فراوانی مواجه‌اند. ادامة این روند در زمان کنونی به‌ویژه در کشور ایران، نه‌تنها بهبود نیافته است، بلکه با تحولات گستردة اجتماعی - اقتصادی نظام پیرامون، ...  بیشتر
سنجش آگاهی و رفتار زیست‌محیطی روستاییان (مطالعۀ موردی: دهستان زنگلانلو)
24. سنجش آگاهی و رفتار زیست‌محیطی روستاییان (مطالعۀ موردی: دهستان زنگلانلو)

حمدالله سجاسی قیداری؛ امین فعال جلالی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 29-50

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.107906.1129

چکیده
  اغلب مسائل زیست‌محیطی ریشه در رفتارهای نادرست انسان‌ دارد. از جمله عوامل تأثیرگذار در بروز این رفتارها کمبود آگاهی و سواد زیست‌محیطی است که ناپایداری و تخریب محیط‌زیست و منابع را به دنبال داشته است. ...  بیشتر
تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت گردشگری روستایی، مطالعة موردی: (روستای موئیل شهرستان مشگین‏شهر)
25. تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت گردشگری روستایی، مطالعة موردی: (روستای موئیل شهرستان مشگین‏شهر)

وکیل حیدری ساربان؛ سمیه حاجی حیدری

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 73-92

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.103974.1072

چکیده
  هدف این مقاله تحلیل عوامل موثر بر موفقیت گردشگری روستایی شهرستان مشگین‌شهر است. این پژوهش، از لحاظ هدف توسعه‌ای، و از لحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع تحلیلی است. در پژوهش حاضر با رابطة کوکران، ...  بیشتر