کلیدواژه‌ها = تصاویر ماهواره‌ای
تحلیل و آینده‌نگری تحولات کالبدی سکونتگاههای روستایی پیراشهری واقع در حریم کلان‌شهر مشهد

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 119-148

10.22108/sppl.2020.120020.1443

مهدی جوانشیری؛ علی اکبر عنابستانی؛ حمدالله سجاسی قیداری


پیش‌بینی توسعة فیزیکی شهر قائن با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 67-84

10.22108/sppl.2019.114824.1336

احمد اسدی؛ ابراهیم اکبری؛ نجمه شفیعی