ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان رضایت مردم از پارک‌های شهر اهواز با مدل رضایت - اهمیت
1. ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان رضایت مردم از پارک‌های شهر اهواز با مدل رضایت - اهمیت

احمد پوراحمد؛ بهار حبیبیان

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 61-80

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.81102.0

چکیده
  ماهیت پیچیدة شهرهای امروز فراهم‌کردن کیفیت‌های مورد انتظار و بر مبنای سلایق ساکنان شهرها را دشوار کرده است و مدیریت شهری بدون ارزیابی و پایش فضاهای عمومی و همگام‌سازی آنها با نیاز مخاطبان قادر نخواهد ...  بیشتر
بررسی نابرابری توزیع پارک‌ها‏ در بین مناطق شهری تهران بر اساس شاخص تایل
2. بررسی نابرابری توزیع پارک‌ها‏ در بین مناطق شهری تهران بر اساس شاخص تایل

نسرین قبادی

دوره 1، شماره 4 ، بهار 1391، ، صفحه 133-144

چکیده
  درختان و فضاهای سبز نقش مهمی در توسعه شهرها داشته و از عناصر تاثیرگذار در شالوده شهرها محسوب می‌گردند. پارک‌های شهری در حوزه محیط پاک، عنصر مهمی در ایجاد یک شهر پایدار هستند و فرصت‌هایی در زمینه‌های ...  بیشتر