کلیدواژه‌ها = شهر شیراز
اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت محیط شهری (مطالعۀ موردی: شهر شیراز)

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 47-66

10.22108/sppl.2022.125087.1534

مهشید محمد ابراهیمی جهرمی؛ امیر اشنویی نوش‌آبادی


الگوی فضایی حوادث ترافیک درون شهری در شهر شیراز

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 117-132

کرامت اله زیاری؛ فضل اله کریمی قطب آبادی؛ فروغ قاسمی


ساماندهی بافت فرسوده شهری ( نمونه موردی: شهر شیراز)

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 129-156

حمیدرضا وارثی؛ مسعود تقوایی؛ نعمت الله رضایی


تحلیل فضایی و مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت CNG شهر شیراز

دوره 1، شماره 4، فروردین 1391، صفحه 111-132

جمال محمدی؛ میثم رضایی