کلیدواژه‌ها = ارزیابی
ارزیابی مسیرهای دوچرخهسواری از‌لحاظ حرکت و دسترسی با بهره از روش MABAC (مورد مطالعاتی: منطقۀ 1 و 3 شهر اصفهان)

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 29-54

10.22108/sppl.2023.136759.1702

همایون نورائی؛ سارا رمضانی؛ مهدی بدری‌زاده؛ نگین حسن‌زاده؛ مطهر شامحمدی؛ مصطفی عبداللهی


ارزیابی و سنجش شاخص‌های شکوفایی شهری (CPI) در کلان‌شهر تهران

دوره 10، شماره 3، مهر 1399، صفحه 77-97

10.22108/sppl.2020.118069.1402

سعیده علوی؛ حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج


تحلیل و ارزیابی عملکرد جمعیت‌پذیری شهر‌های جدید (نمونه مطالعه: شهر جدید مهاجران)

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 133-154

حمیدرضا وارثی؛ مهدی احمدیان؛ رحیم غلامحسینی


تحلیل کاربری اراضی شهر جدید بینالود

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 49-66

اصغر ضرابی؛ حمیدرضا وارثی؛ محمد قنبری