کلیدواژه‌ها = برنامه ریزی
کاربرد مدل SWOT- QSPM در تدوین استراتژی توسعه گردشگری شهر کاشان

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 37-58

اصغر ضرابی؛ محمدرضا محبوب فر


توان‌سنجی و برنامه‌ریزی گردشگری شهر کاشان

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 109-132

محمدرضا محبوب فر؛ سیروس شفقی؛ علی زنگی آبادی