کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت محیط شهری (مطالعۀ موردی: شهر شیراز)

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 47-66

10.22108/sppl.2022.125087.1534

مهشید محمد ابراهیمی جهرمی؛ امیر اشنویی نوش‌آبادی


سنجش امکان‌پذیری به‌کارگیری سیستم گزارش‌دهی کیفیت زندگی در برنامه‌ریزی در شهر اصفهان

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 25-54

زهره عبدی دانشپور؛ علیرضا فلاحی؛ داریوش مرادی چادگانی


سنجش و ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در شهرهای میانی (نمونه مورد مطالعه: شهر یاسوج)

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 15-36

اصغر ضرابی؛ علی اکبر رزم پوری؛ جبار علیزاده اصل؛ محمد نوری