کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
ارزیابی سازگاری کاربری اراضی بافت قدیمی شهر زابل با استفاده ازGIS

دوره 2، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 35-50

غلامعلی خمر؛ صدیقه سرگلزایی


تحلیل کاربری اراضی شهر جدید بینالود

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 49-66

اصغر ضرابی؛ حمیدرضا وارثی؛ محمد قنبری


بررسی محدودیت فضایی اراضی مسکونی در شهر قشم و برنامه‌ریزی‌های آتی جهت تامین آن

دوره 1، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 61-80

حمیدرضا عامری سیاهویی؛ ابراهیم رستم گورانی؛ مریم بیرانوندزاده