مکانیابی دریاچه های واجد توسعه گردشگری در استان فارس
1. مکانیابی دریاچه های واجد توسعه گردشگری در استان فارس

غریب فاضل نیا؛ مهدی معصومی جشنی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 65-80

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.81485.0

چکیده
  در سال‌های گذشته، در محافل علمی به گردشگری دریاچه‌ای، یکی از گونه‌های نوظهور گردشگری طبیعی، توجه فراوانی شده است. صاحب‌نظران رشتة گردشگری بر این عقیده‌اند که دریاچه‌ها ظرفیت بسیار زیادی برای جذب ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی سنجش توسعه‌یافتگی شاخص‌های فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: استان فارس)
2. مطالعه تطبیقی سنجش توسعه‌یافتگی شاخص‌های فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: استان فارس)

محمود اکبری؛ محمد صبوری؛ الناز همپانژاد

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 79-96

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21639

چکیده
  فناوری اطلاعات نقش مهمی در همه جنبه‌های زندگی ایفا می‌کند و شکل زندگی بشر را از جنبه‌های مختلف تغییر می‌دهد. این فناوری آثار بسیار زیادی در رسیدن به رفاه انسانی و بهبود کیفیت زندگی بر جای می‌گذارد. ...  بیشتر
تعیین جایگاه توسعه یافتگی شهرستان‌های استان فارس در شاخص‌های اصلی بخش کشاورزی
3. تعیین جایگاه توسعه یافتگی شهرستان‌های استان فارس در شاخص‌های اصلی بخش کشاورزی

مسعود تقوایی؛ احمد تقدیسی؛ محمد رضا بسحاق

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1390، ، صفحه 25-40

چکیده
  شناخت و بررسی امکانات و توانایی‌ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی کشاورزی، نخستین گام در فرآیند‏ برنامه ریزی و توسعه کشاورزی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و سطح بندی کشاورزی شهرستان‌های ...  بیشتر