کلیدواژه‌ها = تغییر پارادایمی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سیاست‌های تغییر پارادایمی حمل‌ونقل پایدار شهری نمونة پژوهش: کلان‌شهر تبریز

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 23-46

10.22108/sppl.2020.117018.1385

محمدتقی معبودی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ میر ستار صدرموسوی؛ شهریور روستایی