جغرافیای تاریخی منطقه ارمنیه از منظر مورخان و جغرافیدانان مسلمان (از قرن اول تا قرن نهم هجری قمری)
1. جغرافیای تاریخی منطقه ارمنیه از منظر مورخان و جغرافیدانان مسلمان (از قرن اول تا قرن نهم هجری قمری)

زینب احمدوند؛ زهره قدیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.123988.1524

چکیده
  طرح مسئله منطقه ارمنیه با وسعتی حدود سی هزار کیلومتر مربع در شمال غربی فلات ایران در منطقه قفقاز جنوبی در میان دریای سیاه و دریای خزر و در مرز میان آسیا و اروپا قرار دارد. این سرزمین امروزه دارای حدود و ...  بیشتر