سیاست موازنه‌سازی عربستان در برابر ایران در یمن
1. سیاست موازنه‌سازی عربستان در برابر ایران در یمن

مرتضی همتی؛ شهروز ابراهیمی؛ مهناز گودرزی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 105-122

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.119020.1420

چکیده
  طرح مسئله: دلایل تغییر رویکرد محافظه‌کارانة سیاست خارجی عربستان به رویکرد تهاجمی پس از تحولات بهار عربی در یمن چیست؟ هدف: هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل علل تهاجم نظامی عربستان به یمن از دو بعد ژئوپلیتیک ...  بیشتر