نقش حس تعلق مکانی بر توانمندی روانی خانوارهای روستایی در مقابله با خشکسالی در بخش مرکزی شهرستان باوی
1. نقش حس تعلق مکانی بر توانمندی روانی خانوارهای روستایی در مقابله با خشکسالی در بخش مرکزی شهرستان باوی

مسلم سواری؛ حسن طاهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.123435.1508

چکیده
  Problem Statement: Farmers frequently cope with risks due to the uncertainty of climatic conditions. Population growth, changes in agricultural policies, environmental regulations and the degradation of natural resources such as soil and water also present farmers with numerous challenges. Goal: The role of spatial belonging to the psychological ability to deal ...  بیشتر
شناسایی راهکارهای سازگاری کشاورزان کوچک‌مقیاس در مقابله با خشکسالی در استان آذربایجان غربی
2. شناسایی راهکارهای سازگاری کشاورزان کوچک‌مقیاس در مقابله با خشکسالی در استان آذربایجان غربی

مسلم سواری؛ محمد شوکتی آمقانی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 17-42

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.116467.1373

چکیده
  در مناطق خشک و نیمه‌خشک همچون ایران، خشکسالی خطرناک‌ترین سازة اقلیمی به شمار می‌آید. در نواحی روستایی از آنجا که معیشت بیشتر مردم کشاورزی و نهادة اصلی در فعالیت‌های کشاورزی نیز آب است، خشکسالی تأثیراتی ...  بیشتر
تحلیل آثار تاب‌آوری بر سرزندگی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان دیواندره
3. تحلیل آثار تاب‌آوری بر سرزندگی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان دیواندره

مسلم سواری؛ بهمن خسروی پور

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 19-40

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.113150.1291

چکیده
  خانوارهای روستایی به دلیل وابستگی معیشت آنان به بخش کشاورزی بیش از سایر قشرهای جامعه از خشکسالی‌ها آسیب دیده‌اند. تعداد زیادی از آنان به دلیل نبود تاب‌آوری مناسب از بخش کشاورزی خارج شده‌اند و سرزندگی ...  بیشتر