تبیین مدل انگیزة گردشگران با استفاده از مدل‌سازی ساختاری در شهر طرقبه
1. تبیین مدل انگیزة گردشگران با استفاده از مدل‌سازی ساختاری در شهر طرقبه

مهدی مودودی ارخودی؛ یونس غلامی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 67-82

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.114576.1331

چکیده
  صنعت گردشگری، صنعتی رو به رشد و پردرآمد است که توجه بسیاری از برنامه‌ریزان را به خود معطوف کرده است. یکی از عوامل رشد و توسعة این صنعت، شناسایی نیاز گردشگران براساس انگیزه‌های آنان است؛ از این رو شناسایی ...  بیشتر
شناسایی اولویت جاذبه‌های گردشگری بیرجند
2. شناسایی اولویت جاذبه‌های گردشگری بیرجند

مهدی مودودی ارخودی؛ مهدی جوانشیری؛ مرجان نیک شعار

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 83-106

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.111118.1217

چکیده
  گردشگری، یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعة فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود. گردشگری با اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم و درنتیجه کسب درآمد برای مقاصد گردشگری، نقش مهمی در اقتصاد این مناطق ...  بیشتر