تعیین فصلی‌بودن بارندگی ماهیانه با استفاده از روش Markham در ایستگاههای باران‌سنجی استان اردبیل
1. تعیین فصلی‌بودن بارندگی ماهیانه با استفاده از روش Markham در ایستگاههای باران‌سنجی استان اردبیل

فاطمه دادده؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ اردوان قربانی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 29-42

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.111033.1215

چکیده
  نوسانات عنصر اقلیمی بارش ازنظر مکانی و زمانی و تغییرات شدید آن به تغییرات الگوهای جوی منجر خواهد شد؛ به همین دلیل بررسی روند بارش در مقیاس‌های مختلف زمانی و مکانی از موضوعات مورد علاقه در اقلیم‌شناسی ...  بیشتر