بررسی وضعیت مسکن براساس امکانات و تسهیلات اولیه در استان‌های ایران
1. بررسی وضعیت مسکن براساس امکانات و تسهیلات اولیه در استان‌های ایران

احمد شاهیوندی؛ محمود محمدی؛ اعظم عباسی مزرعه شاهی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 43-64

چکیده
  شناخت وضعیت مسکن از نظر امکانات و خدمات وابسته و تنوع سکونتگاهی به عنوان ابزاری توانا در افزایش کارایی سیاست‌های حمایتی دولت و توزیع عادلانه خدمات و امکانات منطقه‌ای می‌باشد. در این پژوهش استان‌های ...  بیشتر