تحلیل فضایی شاخصهای شکل‌گیری روستای خلاق در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: منطقه سیستان)
1. تحلیل فضایی شاخصهای شکل‌گیری روستای خلاق در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: منطقه سیستان)

حسنعلی جهانتیغ؛ علی اکبر عنابستانی؛ محمودرضا میرلطفی؛ امیدعلی خوارزمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.123383.1505

چکیده
  طرح مسئله: وجود آشفتگی و نابسامانی در سکونتگاه‌های روستایی باعث شده تا اکثر کشورها در جستجوی شناخت یا خلق راه و روش‌های جدید برای تحقق توسعۀ روستایی باشند. در این بین، ارزیابی شاخص‌های روستای خلاق در ...  بیشتر
بررسی چالش‌های توسعۀ کارآفرینی سبز دریاچه‌ای در منطقة سیستان
2. بررسی چالش‌های توسعۀ کارآفرینی سبز دریاچه‌ای در منطقة سیستان

علی اکبر عنابستانی؛ حسنعلی جهانتیغ

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.109105.1156

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی چالش‌ها و موانع پیش روی کارآفرینی سبز دریاچه‌ای در روستاهای منطقة سیستان است. جامعة نمونة این پژوهش علاوه بر 11 متخصص درزمینة روستایی و کشاورزی، ساکنان 7 روستا از توابع منطقة ...  بیشتر