بررسی اثر ذرات گردوغبار کمتر از 5/2 میکرون بر سلامتی در شهر اصفهان
1. بررسی اثر ذرات گردوغبار کمتر از 5/2 میکرون بر سلامتی در شهر اصفهان

عباسعلی آروین

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 111-124

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.112516.1274

چکیده
  طرح مسئله: آلودگی هوای ناشی از ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون به دلیل ترکیب ویژه و ابعاد ذرات، یکی از مهم‌ترین مخاطراتی است که سلامتی انسان را در شهرهای بزرگ ازجمله اصفهان تهدید می‌کند. هدف: هدف این پژوهش، ...  بیشتر