تحلیل الگوهای فضایی پراکنده‌رویی در منطقه کلان‌شهری تهران
1. تحلیل الگوهای فضایی پراکنده‌رویی در منطقه کلان‌شهری تهران

هاشم داداش پور؛ امیررضا میری لواسانی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 123-146

چکیده
  مناطق کلان‌شهری به‌عنوان پدیده‌ای نوظهور در مقایسه‌ی دیگر شیوه‌های سکونت انسانی دارای روند شکل‌گیری و گسترش سریع‌تری در عرصه‌های مختلف است. هر منطقه‌ی کلان‌شهری با توجه به ویژگی‌ها و شرایط محیطی ...  بیشتر