ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهری نمونه موردی: زاهدان
1. ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهری نمونه موردی: زاهدان

حسین یغفوری؛ دیمن کاشفی دوست؛ صدیقه سرگلزایی؛ سجاد قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.123986.1523

چکیده
  چکیدهارزیابی پایداری زیست‌محیطی نشان‌دهنده مجموعه اقداماتی است که اطلاعت مفیدی را در رابطه با تأثیرات محیط‌زیست بر انسان و بالعکس فراهم می‌آورد. پژوهش حاضر در راستای ارزیابی پایداری زیست محیطی شهر ...  بیشتر
ارزیابی آسیب‌پذیری محله‌های شهری در برابر زلزله (نمونه موردی: شهر پیرانشهر)
2. ارزیابی آسیب‌پذیری محله‌های شهری در برابر زلزله (نمونه موردی: شهر پیرانشهر)

عیسی ابراهیم زاده؛ دیمن کاشفی؛ سید احمد حسینی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 1-26

چکیده
  زلزله یکی از سوانح طبیعی است که بیشتر کشورها از جمله ایران با تهدیدات آن مواجه اند، ضرورت کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر این سانحه طبیعی، یکی از اهداف مهم برنامه ریزی شهری می باشد. بدین منظور گام اول برای ...  بیشتر