تحلیل فضایی و سطح‌بندی نواحی روستایی منطقه اورمانات بر اساس شاخص‌های اشتغال
1. تحلیل فضایی و سطح‌بندی نواحی روستایی منطقه اورمانات بر اساس شاخص‌های اشتغال

احمد تقدیسی؛ داود جمینی؛ علیرضا جمشیدی؛ آزاد آریان‌پور

دوره 3، شماره 2 ، پاییز 1392، ، صفحه 157-180

چکیده
  امروزه اشتغال یکی از مهمترین مؤلفه­هایی است که بر تمام ابعاد زندگی انسان تأثیر می­گذارد و به­عنوان یکی از معیارهای سنجش توسعه کشورها به شمار می­رود. توزیع عادلانه فرصت­های شغلی در بین مناطق ...  بیشتر