تحلیلی بر طبیعت گردی آبشار مارگون با تأکید بر توسعه پایدار
1. تحلیلی بر طبیعت گردی آبشار مارگون با تأکید بر توسعه پایدار

حمید رضا وارثی؛ سید علی موسوی؛ یونس غلامی بیمرغ

دوره 3، شماره 2 ، پاییز 1392، ، صفحه 57-78

چکیده
  گردشگری در حال بسط و رشد شتابان است، به طوری که امروزه یکی از اهداف کشورها در تأمین منابع ارزی است، به همین علّت مورد توجه بسیاری از جوامع قرار دارد. در واقع استان فارس یکی از مناطق بسیار زیبا و بکر برای ...  بیشتر