تحلیل فضایی شاخص اقلیم گردشگری در استان ایلام با استفاده از مدل TCI
1. تحلیل فضایی شاخص اقلیم گردشگری در استان ایلام با استفاده از مدل TCI

علی براتیان؛ مریم رضایی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز 1392، ، صفحه 101-118

چکیده
  امروزه مطالعه تأثیر اقلیم بر روی زندگی و محیط، جایگاه ویژه‌ای یافته است. صنعت گردشگری نیز تأثیر بالایی بر وضعیت اقلیمی دارد. استان ایلام در غرب کشور به دلیل موقعیت خاص مرزی، مستعد گسترش صنعت گردشگری ...  بیشتر